Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Solid CF-kursing for CF-sykepleiere24.10.2012
Sharon Gibsztein

IneyrifotoKariOlivCF seminarsykepleiere

Torsdag og fredag denne uken møtes CF-sykepleiere fra hele landet i Oslo til seminar. De skal blant annet møte Ine (bildet) – ”sykepleier, gift, mamma, har CF og er likemann”, og bli kjent med NFCFs nettside og norske sosiale medier for CF.

Foto: Kari Oliv

 

Seminaret arrangeres årlig av Cystisk fibrose forum for sykepleiere (CFFS), og det er ventet at 15-20 sykepleiere deltar.

Ine Øyri, kjent for flere for fine kåserier om hverdagslivet med CF, barn, hund og tidlige morgener, skal blant annet fortelle sykepleierne om sine erfaringer med det å være gravid og det å være mor. Ines innlegg kommer etter et faglig innslag om infertilitet og svangerskap ved CF (ved Pål L Finstad), og vi regner med at Ines erfaringer blir godt mottatt og at hun får mange spørsmål.

 

cfnorge.no - nyttig og informativ også for sykepleiere
NFCF er invitert for å vise CF-sykepleierne foreningens nettside cfnorge.no og CF-info; de tverrfaglige artiklene om CF. Sykepleierne skal også få høre om hvordan offisielle og private CF-tjenester på Facebook kan oppfylle ulike behov for CF’ere, pårørende og andre interesserte har.
Forhåpentligvis vil CF-sykepleierne etterpå både tipse CF’ere og andre interesserte om disse kanalene, og også ha nytte av dem selv.

Her er et lite utdrag av programmet 25. og 26. oktober 2012:

  • Infertilitet og svangerskap ved CF, ved Pål L Finstad, lungelege, NSCF
  • Et møte med Ine – sykepleier, gift, mamma, har CF og er likemann, ved Ine Merete Øyri
  • Hva kan vi sykepleiere lære av dette? Ved Ellen Julie Hunstad
  • Overgang fra ungdom til voksen ved CF – hvordan kan sykepleierne bidra til forbedring av prosessen?
  • Hjemmebehandling med iv.antibiotika – hvilke erfaringer har vi med vårt nye skjema?
  • Informasjon om: INSG-CF & SNSG-CF og CF-konferanser 2012, nyfødtscreening for CF i Norge og CFTR2 – database for CF genetikk, ved Ellen Julie Hunstad, Jorunn Homme, Berit Jahren Skraastad og Benedicte Berg Akselsen (alle sykepleiere ved NSCF).
  • Presentasjon fra NFCFs nettredaksjon; cfnorge.no og sosiale medier, ved S Gibsztein

 

Hva er Cystisk fibrose forum for sykepleiere (CFFS)?
CFFSs målsetning er implementering av klinisk sykepleiepraksis av europeisk CF standard i Norge og bidra til optimalisering av tverrfaglig behandling og oppfølging for pasienter med CF. Fagseminaret er rettet mot sykepleiere som jobber med CF i sykehus, og temaet for årets seminar er ”Implementere klinisk sykepleiepraksis av europeisk CF-standard i Norge”.

 

CFFS støttes økonomisk av NFCF.

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen