Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Selvangivelse: utfasing av særfradrag for store sykdomsutgifter19.03.2013
Sharon Gibsztein

MorguefilCOMmoderncogkalkulatormedtax250px

Selvangivelsens tid nærmer seg, og med det tid for fradrag. Fra og med inntektsåret 2012 fases "særfrdarg for store sykdomsutgifter" ut.

 

Mange med kronisk sykdom har benyttet seg av "Særfradrag for store sykdomsutgifter". Fra og med inntektsåret 2012 fases ordningen med dette særfradraget ut.

Utfasingen foregår over en 3-års periode. Fra og med inntekståret 2015 vil "Særfradrag for store sykdomsutgifter" avvikles helt.

For inntekståret 2012 (den selvangivelsen vi fyller ut i år) gjelder at utgifter forbundet med sykdom og...

  • transport
  • bolig 
  • tannlegebehandling
...ikke kan føres som særfradrag for store sykdomsutgifter.

Overgangsordningen:  kun til de som har fått innvilget særfradrag i 2010 og 2011
For andre typer sykdomsutgifter blir det en overgangsordning til og med inntektsåret 2014. Den gjelder vel og merke bare de skattyterne som har fått innvilget særfradrag (dvs kostnader over 9 180,-på sykdomsutgifter) både i 2010 og 2011.


 
Se mer her:

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen