Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

CF-senterets forskningsprosjekter og årsrapport 201221.03.2013
Sharon Gibsztein

OlavTrondStorrstenfotoKariOliv200px

CF-senterets årsrapport ligger nå tilgjengelig på nett. Rapporten beskriver blant annet senterets forskningsvirksomhet. Senteret, som er fysisk plassert på Ous, Ullevål, ledes av Olav-Trond Storrøsten (bildet). Foto: Kari Oliv.

 

CF-senteret (Norsk senter for cystisk fibrose) må hvert år rapportere til Helsedirektoratet om sin virksomhet. Årsrapporten gis i et standardisert skjema. 

I rapporten kan man lese om:

 • DIAGNOSTIKK
 • BEHANDLING, OPPFØLGING
 • RÅDGIVNING
 • ANBEFALINGER
 • FORSKNING
 • SKANDINAVISK SAMARBEIDE
 • BRUKERMEDVIRKNING 
 • AKTIVITET OG NØKKELTALL I 2012
 • Undervisnings- og informasjonsvirksomhet
 • Etablerte kvalitetsverktøy
 • Forskningsproduksjon

 • EGENEVALUERING
 • Vurdering av bemanning

 • FORANKRING

Les årsrapporten for Norsk senter for cystisk fibrose her (på siden finner man også link til tidligere årsrapporter)

 

 

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen