Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
IngerJohanneDypvik2019

Prevensjon, CFTR-medisiner, bivirkninger og graviditet


opplæringdagen, leve med cf, ung med cf, voksen med cf, presisjonsmedisiner for cf, behandling
11.04.2019
Johanne Dypvik og Sharon Gibsztein

Hva slags prevensjon bør kvinner og menn med CF bruke? Hvorfor bruke prevensjon? Finnes det CF-medisiner som ikke går sammen med hormonprevensjon, og hva skal man bruke i stedet? Er det lettere å bli gravid på årsaksbehandling? Når bør jeg ta graviditets-test? Alt dette får du enkelt svar på i denne artikkelen av lege Johanne Dypvik (bildet) som i 2019 jobbet på Norsk senter for cystisk fibrose, og som også holdt innlegg om dette på Opplæringsdagen 2019 i Stjørdal.

Oppdatert 08.03.2021

 

Hvorfor bruke prevensjon?

Det finnes to grunner til å bruke prevensjon:

1)      Redusere risikoen for seksuelt overførbare sykdommer

2)      Redusere risikoen for graviditet.

Kvinner med CF må, som kvinner uten CF, beskytte seg mot uønsket graviditet og seksuelt overførbare sykdommer. Menn med CF er ofte infertile, men det å ha CF beskytter ikke mot seksuelt overførbare sykdommer.
Menn med CF anbefales å bruke kondom selv om de er antatt eller bevist sterile dersom de ikke er i et fast forhold, da de fortsatt kan få og være bærer av seksuelt overførbare sykdommer.

  • Last ned Johannes presentasjon fra Opplæringsdagen 2019 ved å klikke på bildet nedenfor. Der finner mer nyttig informasjon.
Opplaeringsdagen2019SkjermdumpJohanneDypvik

Last ned Johannes innlegg Fertilitet, prevensjon og graviditet ved cystisk fibrose, fra Opplæringsdagen 2019 (NB, stor fil). Blide: skjemrdump fra streaming av Opplæringsdagen 2019.

 

Kondom

Kondom er det eneste prevensjonsmiddelet som beskytter mot seksuelt overførbare sykdommer, i tillegg til å redusere risikoen for graviditet. Kondomet har ingen medisinske kontraindikasjoner. Ved perfekt bruk har kondom ganske god sikkerhet mot graviditet, men dessverre er prevensjonssvikt på grunn av kondomsprekk og brukerfeil ganske hyppig forekommende. Dersom det er ukjent om partner har seksuelt overførbare sykdommer, anbefales bruk av kondom.

 

Valg av prevensjonsmidler for kvinner

Prevensjonsmidler kan deles inn etter virkestoffer; rene gestagenpreparater, kombinasjonspreparater (gestagen og østrogen) og hormonfri prevensjon (se tabell 1). Hvert prevensjonsmiddel har kontraindikasjoner, bivirkninger (ønskede og uønskede), og risiko for interaksjoner med andre legemiddel. Individuell vurdering i samråd mellom kvinnen og behandlende lege er derfor nødvendig.

              

Tabell 1.

Gestagenpreparater

 

Kombinasjonspreparater

 

Hormonfrie prevensjonsmetoder

Hormonspiral*

P-ring

Kobberspiral*

Gestagen p-piller*

P-piller*

Kondom*

Minipiller

 

 

P-stav*

P-plaster

 

P-sprøyte

 

 

*Aktuelle prevensjonsmidler for kvinner med CF.

 

Det er viktig å huske på at alle prevensjonsmidler har en risiko for graviditet. For eksempel er risikoen for graviditet 0,2 % ved bruk av hormonspiral og 18 % ved vanlig bruk av kondom. Dersom kvinnen bruker prevensjon og ikke får menstruasjonen som forventet, så bør hun ta en graviditetstest for å utelukke graviditet.

 

Viktig å huske på ved prevensjon til CF-kvinner og ved Orkambi spesielt

For helsepersonell som foreskriver prevensjonen til kvinner med CF er det viktig å kartlegge kvinnens helsetilstand. For eksempel bør kvinner med diabetes unngå østrogenholdige prevensjonsmidler, og kvinner med leversykdom (levercirrhose) bør bruke hormonfrie prevensjonsmetoder. I tillegg er det viktig å undersøke interaksjoner med andre legemidler slik at prevensjonen har ønsket effekt. For eksempel er det rapportert om nedsatt eller opphevet effekt av hormonelle prevensjonsmidler ved samtidig bruk av CFTR-modulatoren Orkambi®. Kvinner som bruker Orkambi® bør derfor bruke ikke-hormonelle prevensjonsmetoder. Ved behov for nødprevensjon hos kvinner som bruker Orkambi® er kobberspiral eneste alternativ (må settes inn innen 5 dager etter samleie).

 

Når bør man ta graviditets-test?

Kvinner med CF bør ta en graviditetstest ved bortfall av menstruasjonsblødninger. For kvinner med CF kan menstruasjonen falle bort ved underernæring eller den kan forsinkes ved infeksjoner, fysiologisk eller psykologisk stress. Sporblødninger eller mellomblødninger kan være et tegn på graviditet, men kan også være bivirkninger av hormonell prevensjon.

 

CFTR-medisin: følg ekstra godt med på syklus

For kvinner som står på CFTR-modulerende behandling (også kalt årsaksbehandling) er det teoretisk mulig at de får en bedring i fertiliteten, uten at de nødvendigvis får andre tegn på bedring av behandlingen. Kvinner på CFTR-modulerende behandling bør derfor være oppmerksom på menstruasjonssyklusen sin og ha lav terskel for å ta graviditetstest. Dette gjelder også av hensyn til fosteret dersom graviditet er ønsket, da det er ukjent om CFTR-modulerende behandling påvirker fosteret.

 

Kilder

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen