Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
tenaring

Presser frem høy CF-kvalitet


behandling, interessepolitisk arbeid, regioner
22.01.2014

Gjennom det såkalte Peer Review Programme sørger britisk CF Trust for å presse frem en høy standard på øyrikets CF-avdelinger. Brukerne får også si sitt.

 

Siste avdeling som er blitt vurdert, er Sheffield Children's NHS Foundation Trust i South Yorkshire.

 

Hva er Peer Review

Peer Review er et velkjent system for vitenskapelig virksomhet. Enkelt sagt betyr det at likesinnede vurderer kvaliteten på hverandres arbeid. Det betyr her at ulike profesjoner fra tverrfaglige CF-team vurderer arbeidet til andre tverrfaglige CF-team. Den britiske CF-stiftelsen har sammen med British Thoracic Society (Britiske lungelegers forening) et eget panel som utfører peer review’ene av landets CF-sentre og avdelinger. Rapportene legges ut online, slik at pasientene kan se hvilken kvalitet deres CF-senter har.

 

Empati og engasjement

I rapporten fra Sheffield kan man lese om hvor mange pasienter som tilhører dette sykehuset, hva slags tilbud de har, hva god CF-behandling består i, hva som er bra og hva som kan forbedres.

Eksempler på god praksis inkluderer nært samarbeid med alle medlemmer av det utvidede tverrfaglige teamet (i rapporten forkortes dette til MDT), spesielt mikrobiologene og psykologene. Utvikling av forhåndslagede IV-antibiotika og hjemkjøring av dette er også eksempler på god praksis.

Ifølge rapporten var panelet imponert over det tverrfaglige teamets deltagelse ved CF-uken, noe som viste medlemmenes empati og dedikasjon for sine pasienter.

De viktigste anbefalingene går i følge rapporten på å se på både konsultasjonstid, rasjonalisering mellom ulike sykehus, særlig for de som har mindre tilgang til det tverrfaglige teamet, og bruk av CF-lokaler til ikke-CF-relaterte aktiviteter. Rapporten peker også på at man må se på fysioterapeutstaben og øke hvor mye tid man bruke på fysioterapi.

Rapporten beskriver også at man må holde øye med fordeling av CF-senger på avdelingene, spesielt for å gjøre det lettere for pasienter som kommer langveisfra å få mulighet til å komme til Sheffield.

 

Brukernes tilbakemeldinger

CF-pasientene ved sykehuset er også blitt spurt om hva de liker og ikke liker ved sykehusets CF-tilbud.

Pasientene er spesielt fornøyd med CF-teamets evne til å gi støtte, rensligheten på poliklinikken og tilgjengeligheten på både råd og timeavtaler.

Ifølge rapporten sier pasientene at ting som måtte forbedres var segregering, parkeringsfasiliteter og matopplegget.

 

Kvalitetskontroll i Norge?

Ann Iren Kjønnøy, leder i NFCF, forteller at vi i Norge ikke har et system med Peer Review av CF-avdelinger.

 - Her i Norge er vi ikke kommet så langt, og det er heller ikke sikkert det bristiske systemet passer for oss.

NFCF jobber likevel aktivt for økt kvalitet på CF-omsorgen her til lands:

 - Vi jobber aktivt med å skaffe oss kontaktpersoner ved de avdelingene som har CF-pasienter, og vi inviterer alltid CF-helsefagfolk til våre arrangementer. Vi har også en finger på pulsen i forhold til hvordan pasientene opplever de ulike CF-avdelingene, og ber om møter hvis vi ser at ting bør forbedres. Vi er også svært glade for at Norsk senter for cystisk fibrose holder sine tverrfaglige CF-fagkurs og også har egne nettverksmøter for leger som jobber med CF, understreker NFCF-lederen.

 

Relevante artikler

 

 

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen