Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
Forpakning nebulisator

Nytt inhalasjonsantibiotikum


medikamentnytt, behandling
19.04.2022
Sharon Gibsztein

Tidligere i år kom Bramitob, en ny variant av tobramycin-antibiotika for inhalasjon, på markedet. Dermed får pasienter og leger flere varianter å velge mellom.

 

Bramitob er laget for behandling av kronisk lungeinfeksjon forårsaket av Pseudomonas aeruginosa hos pasienter som er 6 år eller eldre med cystisk fibrose (CF). Medisinen er kun til inhalasjon og skal helst brukes på et spesifisert inhalasjonsapparat. Behandling skal initieres av lege med erfaring fra behandling av CF.

Med denne våtinhalasjonsvarianten kan pasienter og leger velge mellom flere mulige inhalasjonstyper med virkestoffet tobramycin (også folkelig kjent som "tobi"). Dermed blir det lettere å finne den typen inhalasjonsopplegg som passer best til den enkelte pasient.

Produsent Chiesi Farmaceutici hevder at det skal ta noe kortere tid å inhalere Bramitob.

Les mer om Bramitob hos felleskatalogen.no. Dette legemiddelet ble godkjent av Beslutningsforum i februar 2022.

Spørsmål om medisiner og behandling må rettes til din CF-lege.

 

Andre typer inhalasjonsmedisiner med virkestoffet tobramycin er inhalasjonsvæsken Tobi fra Viatris Healthcare, samt tørrpulverinhalasjonen Tobi podhaler som leveres av henholdsvis Mylan IRE Healthcare LMT og Abacus Medicine

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen