Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Minneord over Astrid Nøklebye Heiberg


interessepolitikk, behandling, presisjonsmedisiner for cf
02.04.2020
Sharon Gibsztein

ASHI full stortinget utsnitt1

Det er med stor sorg Norsk forening for cystisk fibrose har mottatt budskapet om at Astrid Nøklebye Heiberg har gått bort, 83 år gammel.

 

CF-foreningens og Nøklebye Heibergs veier har møttes flere ganger, og hun har bistått oss ved flere anledninger.

Så tidlig som i 1987 åpnet hun sitt hjem for foreningens arbeidsgruppe som hadde jobbet med den europeiske CF-kongressen som var i Oslo det året, og i 1988 var hun som privatperson og ledsager med sin ektefelle genetikeren Arvid Heiberg med den norske CF-delegasjonen til den internasjonale CF-konferansen i Australia. Som statssekretær for Høyre i Helse- og omsorgsdepartementet sørget hun i 2014 for at vi fikk komme til departementet og orientere om hvor viktig årsakskorrigerende medisiner var for oss.

Med sin helsefaglige bakgrunn, brede politiske tyngde og erfaring, solide verdigrunnlag og flere lederverv i norske og internasjonale Røde Kors, sto Nøklebye Heiberg støtt i en humanistisk tradisjon hvor hun kjempet for likeverd og synlighet.

Nøklebye Heiberg har betydd mye for sjeldenfeltet i Norge, og hun har også vært viktig for oss i CF-foreningen.

Det er i dyp sorg og med stor takknemlighet vi lyser fred over Astrid Nøklebye Heibergs minne. I hennes ånd sender vi en donasjon til Røde Kors, og oppfordrer andre til å gjøre det samme. Våre kondolanser og dype medfølelse går til hennes etterlatte; Arvid Heiberg og deres barn og barnebarn.

Denne teksten ligger også på vår facebookside.

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen