Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
syringe 5873159 1920

Koronavaksine: CF prioritert opp til gruppe 4


korona, behandling, å leve med cf. ung med cf, voksen med cf, interessepolitisk arbeid
22.03.2021
Sharon Gibsztein

CF-senteret melder at FHI nå endrer prioriteringsrekkefølgen for koronavaksine og flytter alle personer med cystisk fibrose fra gruppe 7 til gruppe 4. Ullevål tilbyr vaksine til regionalpasienter etter påske.

Oppdatert 10. april 2021 

 

Les mer om hvordan opp-prioriteringen gjøres i nettsak fra Norsk senter for cystisk fibrose. Det sentrale er at legen nå kan gjøre individuelle vurderinger. I denne omgang gjelder opp-prioriteringen kun mennesker med CF, ikke pårørende.

Frem til 19. mars har ikke-transplanterte CF-pasienter hatt lavere prioritet innenfor risikogruppene, og hvor de fleste med CF har havnet i gruppe 7 på grunn av lav alder. Et samlet CF-miljø så at dette var uheldig for pasientene.

CF-foreningens brukerrepresentanter i Senterrådet for Norsk senter for cystisk fibrose tok opp utfordringene med lav prioritering og ulik tilnærming rundt om i landet på senterrådsmøtet 18. februar i år. 

 

Hva gjør jeg for å få vaksine etter den nye prioriteringen?

CF-foreningen anbefaler deg som har CF å kontakte fastlegen din for å finne ut hva slags prioritet du har fått i vaksinekøen. Hvis fastlegen ikke har satt deg i gruppe 4, kan det være en idé å sende fastlegen nettsaken om opp-prioritering fra CF-senteret. Fastlegen bør da sette deg i gruppe 4.

Hvis det ikke fungerer, ta kontakt med din CF-spesialist og be om en legeerklæring som henviser til (informasjonen i) nettsaken fra CF-senteret og som sier noe om din helsesituasjon.

CF-senteret opplyser at de i tidlig i april startet vaksinasjon av utvalgte pasienter med CF og PCD. Cfnorge kjenner ikke nøyaktig til den endelige nøkkelen for hvilke pasienter som får tilbudet, men har grunn til å tro at det primært dreier seg om CF- og PCD-pasienter som er 16 år eller eldre, og hører til i Oslo, og kanskje også tidligere Akershus. 

Koronavaksinene som er på markedet nå, er godkjent for mennesker som er 16 år eller eldre. Det finnes per nå ikke godkjent koronavaksine for barn.

 

Koronavaksine og transplanterte

Vi har laget en egen artikkel om koronavaksine og transplanterte. 

 

Samlet CF-miljø for oppjustering 

Frem til 19. mars hadde ikke-transplanterte CF-pasienter lavere prioritet innenfor risikogruppene, og hvor de fleste med CF havnet i gruppe 7 på grunn av lav alder. Et samlet CF-miljø med både fagmiljø og CF-foreningen så at dette var uheldig for mennesker med CF.

CF-foreningens brukerrepresentanter i Senterrådet for Norsk senter for cystisk fibrose tok opp utfordringene med lav prioritering og ulik tilnærming rundt om i landet på senterrådsmøtet 18. februar i år. 

I forbindelse med møtet kontaktet CF-senteret FHI med tanke på å gi mennesker med CF høyere prioritet for koronavaksinasjon. I tillegg sendte CF-foreningens fagråd i midten av mars et eget brev til FHI for å støtte opp om CF-senterets ønske om opp-prioritering.

CF-foreningen ønsker på vegne av sine medlemmer og mennesker med cystisk fibrose å takke FHI, CF-senteret og foreningens eget fagråd.

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen