Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
Bestillerforum30aug2021 mindre

Kaftrio: rydde unna misforståelser?


kaftrio, presisjonsmedisier for cf, interessepolitikk, behandling, medikamentnytt
24.08.2021
Sharon Gibsztein

Mandag skal Bestillerforum drøfte Kaftrio på bakgrunn av innsendt dokumentasjon fra produsenten Vertex. CF-foreningen håper møtet kan bidra til å rydde opp i flere misforståelser og uklarheter som har sinket prosessen for Kaftrio.

 

I papirene for møtet i Bestilleforum mandag 30. august heter det i sak 168-21, ID2020_029 «Elexakaftor, tezakaftor og ivakaftor (Kaftrio) - Kombinasjonsbehandling av cystisk fibrose hos pasienter ≥12 år som har minst en F508delmutasjonen i cystisk fibrose transmembran konduktansregulator (CFTR)- genet, uavhengig av mutasjonsstatus i det andre allelet. Notat fra interregionale fagdirektører / Sekretariatet for Nye metoder. Til drøfting.»

 

Om Bestillerforum og Beslutningsforum

Enkelt sagt står Bestillerforum for forberedelse av saker som skal sendes videre til Beslutningsforum. Beslutningsforum gjør den endelige beslutningen på om en metode eller medisin skal innføres eller ikke.

 

CF-foreningen håper på oppklaring

Selv om vi er skuffet over at Kaftrio ikke kommer opp til endelig beslutning i Beslutningsforum 30. august, mener vi det er positivt at Nye metoder ved Bestillerforum nå responderer på innsendt dokumentasjon fra produsenten Vertex.

Vi i CF-foreningen har opplevd at det har vært mye uklarheter på forskjellige nivåer i Nye metoder, blant annet rundt dokumentasjon, og at dette har hindret en god og effektiv godkjenningsprosess for Kaftrio.

Vi håper derfor mandagens møte i Bestillerforum kan føre til oppklaring, og at dette bidrar til at vi raskt kan komme videre til en endelig og positiv beslutning. Nøyaktig hva som skjer i møtet vet vi først når referatet og saksdokumentene blir lagt ut i etterkant av møtet.

CF-foreningen følger prosessen nøye og har bred kommunikasjon med alle involverte parter. I tillegg har vi kontakt med politikere og media. Vi er tydelige på at hver dag uten Kaftrio er en ny dag med organskader for mennesker med cystisk fibrose, og at vi må ha en rask løsning. Vi jobber aktivt, og gjør alt vi kan for å legge press på prosessen.

Månedsmøtet for Beslutningsforum i september er ikke satt opp enda, men de pleier å ha møte samme dag som Bestillerforum. Bestillerforums septembermøte er satt opp til 27. september. Se også Nye metoders oversikt over kommende møter.

 

Bakgrunn

Den livsendrende og livreddende årsaksbehandlingen Kaftrio behandler proteinfeilen som fører til cystisk fibrose. Behandlingen ble godkjent av europeiske legemiddelmyndigheter 21. august 2020. Kaftrio er i bruk i nær 30 land, inkludert Danmark, England, USA, Finland, Tyskland, Italia, Frankrike og Portugal - for å nevne noen.

De danske CF-pasientene kom i gang med Kaftrio allerede i september 2020. Her i Norge har vi i CF-foreningen siden august 2020 kjempet for å få Kaftrio godkjent i Norge. Norske myndigheter har i flere omganger vært negative til Kaftrio, og i januar i år vendte Beslutningsforum tommelen ned til å gi norske CF-pasienter denne revolusjonerende medisinen. Samtidig sa de at CF er en alvorlig sykdom, at det hastet og at de ønsket å få på plass en rask løsning. Siden har vi i CF-foreningen kjempet intenst for å spre kunnskap om CF, og få denne medisinen på plass for norske CF-pasienter.

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen