Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
Hagen Reffhaug

Iren Hagen ny NFCF-leder


styret, organisasjonen, årsmøter
26.04.2015
Sharon Gibsztein

På årsmøtet søndag 19. april ble Iren Hagen (bildet, til venstre) fra Sørum i Akershus valgt inn som ny leder i NFCF. Jan Olav Reffhaug (bildet, til høyre), som selv har CF, er nytt styremedlem. 

 

Iren Hagen (bildet) er 45 år gammel, og er mor til en gutt med CF. Hagen er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og jobber til daglig som leder for politisk sekretariat i Skedsmo kommune og er en del av rådmannens stab. Hagen tar over etter Ann Iren Kjønnøy fra Møre og Romsdal.

 

Solid organisasjon og fokus på interessepoltikk og informasjon 

 - NFCF er en solid organisasjon som drives godt. Det er mange dyktige og engasjerte medlemmer som også tydelig bryr seg om hverandre, forteller Hagen om førsteinntrykket etter en knapp uke i jobben som ny NFCF-leder. På spørsmål om hvilke områder eller temaer hun kunne tenke seg å jobbe litt ekstra med, sier hun:

 - I min private arbeidshverdag har jeg mye i kontakt med politikere og jeg ser hvor viktig det er å nå frem med budskapet sitt. Det er veldig lett å bli offer for ulike prioriteringer. Interessepolitikk og å bidra til økt kunnskap om cystisk fibrose er derfor veldig viktig.

Iren Hagen håper at både jobb- og privaterfaringene kan være nyttige å ha i jobben med å drifte og lede NFCF:

 - Sekretariatet er ansvarlig for samhandlingen mellom politikk og administrasjon. Vi administrerer blant annet den daglige driften av ordførerkontoret, de politiske møtene og ikke minst er vi ansvarlige for gjennomføringen av stortingsvalg, kommunestyre- og fylkestingsvalg. Som en del av en av Norges store vekstkommuner betyr arbeidsoppgavene en stadig faglig påfyll om hvordan forvaltning og byråkratiet fungerer. 

Vi bringer et større intervju med Hagen i sommernummeret av CF-bladet.

 

Jan Olav Reffhaug er fra Drammen hvor han jobber som lærer i ungdomsskolen. Reffhaug er 51 år gammel og har selv CF. På fritiden er han opptatt av Strømsgodset, musikk, litteratur og reiser. Om hvorfor han valgte å engasjere seg i NFCFs styre, sier han:

- Jeg mener at vi trenger voksne mennesker med CF i styret også, ikke bare foreldre til barn og unge. Det er alltid godt å ha et styre med bredt perspektiv slik at man kan jobbe med flere saker, og ikke minst få flere sider av sakene. Foreløpig har jeg ikke saker som jeg vil jobbe spesielt med. Jeg er en lærling i denne sammenhengen, og jeg ser frem til å jobbe med flinke folk. I tillegg håper jeg å bruke de menneskene med CF som jeg kjenner som "høringsinstans" når det kreves. Jeg håper også at folk tar kontakt med meg hvis de tror jeg kan bringe saker inn for styret, understreker Reffhaug.

Se NFCFs styre for perioden 2015-2016 her.

 

 

Takk til avtroppende

Samtidig som Hagen og Reffhaug gikk inn i styret, gikk Rønnaug Markussen ut i tillegg til Ann Iren Kjønnøy. Vi takker Kjønnøy for 8 år med svært godt lederskap og Markussen for hennes innsats som styremedlem, og ønsker begge to lykke til videre. 

 

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen