Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

CF-prisen 2015 til Hårek Hansen


CF-prisen, opplæringsdagen, årsmøter
19.04.2015
Sharon Gibsztein

HarekCFprisen2015utsnitt

Ved årets festmiddag i forbindelse med Opplærings - årsmøtehelgen, ble NFCFs mangeårige økonomiansvarlige Hårek Hansen tildelt årets CF-pris. Vi gratulerer! Les juryens begrunnelse her. Foto: Gry Jeanette Dybdal.

 

Med dette er Hårek en del av et knippe mennesker som har gjort en ualminnelig innsats utover sitt verv eller stilling for NFCF.

Juryens begrunnelse for tildelingen: 

Vedkommende har hatt en tilbaketrukket, kanskje usynlig rolle for folk flest, men definitivt ikke av mindre betydning.

Årets prisvinner er av natur en særdeles ryddig person, i hvert fall i embetes medfør, og passet derfor godt til å skjøtte den oppgaven vedkommende ble tildelt. Prisvinneren er tydelig i sine meninger, noe som kanskje kan tilskrives hans Nordnorske lynne.

Årets prisvinner startet sin «karriere» 2007. Da ble han valgt til kasserer i NFCF, som ble omdøpt til økonomiansvarlig fordi det innebærer mye mer enn en ren kasserer funksjon.

Han har fått system på medlemsregisteret, holdt orden på regnskap og budsjett, og jobbet med pengeplassering og forvaltning av NFCFs midler på en måte som har gitt betydelig avkastning.

Han har satt seg inn i det nye regelverket ad økonomi og rapportering og sørget for at søknader og rapporteringer har vært levert prikkfritt, blant annet har momskompensasjonsordningen kommet til i hans periode.

Hårek har i alle disse årene hatt stålkontroll på alle detaljer hva gjelder økonomistyringen noe som i betydelig grad har lettet styrets arbeid.

Hårek har vært berømt og beryktet for sine excelark – der kunne resten av styre bare klikke på faner og lenker og de mest detaljerte regnskapsdetaljer dukket opp.

Arbeidet som har vært lagt ned i disse årene er langt utover det som kan forventes i et frivillig verv.

På vegne av oss alle i foreningen gratulerer vi Hårek Magne Hansen med CF-prisen 2015.

 

Vi kommer tilbake med et intervju av prisvinneren i førstkommende CF-blad.

Se tidligere CF-prismottagere her.

 

 

 

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen