Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
oppstartseminar NK LMSKristin Slettvg

Hvordan finne en god modell for overgang til voksenlivet?


Ung med CF, Ungdomsrådet
13.11.2012
Sharon Gibsztein

Kunnskapsbasert, faglig basert eller erfaringsbasert modell? Dette var spørsmålet ungdomsrepresentant i NFCF, Kristin Slettvåg (nummer to nederst fra venstre. Foto: NKS LM) skulle ta stilling til på oppstartseminaret i Ung medvirkning og mestring (UMM). Målet er å bedre overgangen til voksenlivet for unge med langvarige helseutfordringer.

 

 

Hensikten med prosjektet Ung medvirkning og mestring (UMM) er at brukerne skal kunne legge all kraft inn i egen fremtid. Prosjektet omhandler utvikling av lærings- og mestringstilbud for ungdom, unge voksne - og deres foreldre. Hensikten er å bedre overgangen fra barne- til voksenavdelinger, og styrke mestring av livssituasjonen for de unge.

 

Slettvåg var invitert i kraft av sitt engasjement og observatørrepresentant i Unge funksjonshemmede for NFCF.

Les mer om oppstartseminaret her.

 

Fokus på ungdomshelse
UMM har som mål å sette fokus på ungdomshelse. Prosjektet er på nasjonalt nivå, og her kan du se hva prosjektet skal jobbe med:

  • medvirkning og mestring hos ungdom på sentrale arenaer som angår deres liv og helse; utdanning, yrkesliv, familie og fritid
  • gode overføringer for ungdom fra barne- til voksenorienterte helsetjenester
  • støtte til foreldre og nærstående i deres roller, samt å styrke dem til å redefinere sitt ansvar overfor de unges helseutfordringer
  • kompetanseheving for fagpersoner som arbeider sammen med ungdom som har langvarige helseutfordringer
  • systematisering og avtalefesting av samarbeidsmodeller mellom sektorer, forvaltningsnivåer, fagområder og frivillige organisasjoner innen helse, utdanning, yrkesliv og fritid – hvor ungdom og unge voksne som har langvarige helseutfordringer er involvert

Prosjektet er et samarbeid mellom Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring og Unge funksjonshemmede.

 

Les flere relevante ungdomssaker fra cfnorge.no her.

 

Les hele prosjektbeskrivelsen på UMMs egne nettsider her.

 

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen