Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
sykkel tredemolle liten

Endringer i Behandlingsdag skaper problemer for voksne med CF


voksen med cf, leve med cf, behandling, fysioterapi, rettigheter
30.03.2017
Sharon Gibsztein

Etter at NAV skjerpet inn at behandling må skje hos helsepersonell, har flere voksne med CF som utfører fagmessig egenbehandling i eget hjem ikke fått innvilget ordning med Enkeltstående behandlingsdager. Norsk senter for cystisk fibrose jobber med saken.

 

Birthe Christensen, som er sosialrådgiver ved Norsk senter for cystisk fibrose, forteller at flere voksne har kontaktet henne for hjelp:

 - Jeg har kontakt med flere voksne som har fått avslag på sykepenger for «Enkeltstående behandlingsdager» for de dagene som gjelder egenbehandling i hjemmet. Behandlingsdager som er dokumentert med oppmøte hos helsepersonell er innvilget.

 

NAV godtar ikke sykepenger for egenbehandling i hjemmet

Hun forteller videre hvordan NAV har skjerpet inn håndhevelsen av ordningen:

 - «Sykmelding for enkeltstående behandlingsdager» er en ordning som flere voksne med CF har for å kunne jobbe noe redusert og ha bedre tid og overskudd til egenbehandling. Ordningen gjelder maks én behandlingsdag i uken og det er krav om dokumentasjon på at man har vært til behandling og hvilken dato, for eksempel ved kopi av timeavtale, kvitteringer for egenandel eller lignende. Ordningen gjelder ikke egenbehandling i hjemmet og NAV har nå skjerpet inn på dette. 

 

Voksne med CF utfører fagmessig egenbehandling

Mange voksne med CF har hatt årelang og gjentatt opplæring hos CF-spesialiserte fysioterapeuter og sykepleiere i både inhalasjonsbehandling og ulike metoder for lungefysioterapi. I tillegg er fysisk aktivitet og trening viktige deler av behandlingsopplegget for mennesker med cystisk fibrose.

 

Smittevern

Mennesker med cystisk fibrose må også forholde seg til et strengt smittevernregime for å unngå å få luftveisinfeksjoner. Dette gjør at CF’ere bør unngå å oppsøke steder hvor mange syke oppholder seg når det er mye luftveisinfeksjoner i omløp. Dette i tillegg til at det i noen faser kan være for energikrevende å komme seg til helsepersonell for regelmessig behandling, gjør at mange voksne med cystisk fibrose velger å utføre behandlingen på egen hånd i sitt eget hjem.

 

Jobber for en løsning

Birthe Christensen forteller at hun er i kontakt med NAV og håper å finne en løsning for egenbehandling i hjemmet. Vil du komme i kontakt med Birthe, se her for kontaktinformasjon. Du kan også benytte MinJournal.

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen