Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
kidney 147499 1280

Éndose Tobramycin-behandling ikke skadelig for CF-nyrer


behandling, leve med cf, bakterieskolen, pseudomonas aeruginosa
02.03.2017
Sharon Gibsztein

En stor bekymring for mennesker med CF som får mye antibiotika, er at det vil skade nyrene. En ny tysk studie viser at tobramycin gitt som én døgndose fremfor flere døgndoser, skåner nyrene for bivirkninger og skader. Tobramycin er et antibiotikum som brukes til å behandle kroniske lungeinfeksjoner med pseudomonas aeruginosa hos mennesker med cystisk fibrose.

 

Mennesker med CF som har kronisk infeksjon med pseudomonas aeruginosa må ofte få antibiotikumet tobramycin intravenøst. Tidligere har det vært vanlig å gi tobramycin fordelt på flere doser gjennom døgnet. De siste årene har man gått over til én døgndose.

Den tyske studien skal være den første hvor man spesifikt har målt effekten av éndosebehandling med tobramycin hos CF-pasienter og mulig nyreskade. Studien konkluderer med at hyppig behandling med tobramycin ikke nødvendigvis leder til nyreskader hos CF-pasienter. De skal nevnes at det finnes andre studier som har sett på sammenhengen mellom nyreskade og tobramycin hos CF-pasienter.

 

Hvordan ble studien gjort

56 CF-pasienter med friske nyrer deltok i studien. 46 av dem hadde tidligere fått éndosebehandling med intravenøs tobramycin, men senest 4 uker før studien startet. De 10 andre hadde aldri fått tobramycinbehandling.

Forskerne samlet inn blod- og urinprøver, og vurderte også nyrenes utskillingsfunksjon ved å se på kreatinin-nivået – det samme som måles ved såkalt kreatininspeil.

 

Hva fant de?

Resultatene viste at nyrefunksjonen var innenfor normalnivå hos alle pasientene, uavhengig av om de hadde blitt behandlet med tobramycin tidligere. 39 av pasientene hadde dog et mildt fall i nyrefunksjon. Forskerne vurderte at dette ikke hadde noe med tobramycin-behandlingen å gjøre.  

 

Ta vare på nyrene dine

Selv om denne studien viser at antibiotikum kan være mindre skadelig for nyrene enn det vi er redd for, anbefaler vi deg å drikke mye væske generelt, og spesielt hvis du får intravenøs behandling med hvilket som helst antibiokum. 

 

Kilder

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen