Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
entrepreneur 2326419 640

En gründers råd og erfaringer


leve med cf, voksen med cf, ung med cf, rettigheter, aktiv og engasjert
16.03.2018
Sharon Gibsztein

Tenker du på å starte for deg selv? Vi har snakket med en person som både har startet og solgt bedrifter og som kjenner til hva CF handler om. Illustrasjonsfoto: pixabay

 

Å finne sin plass i arbeidslivet kan være krevende når man har en kronisk sykdom. Balansen mellom drømmer, evner, helse, arbeidslivets krav, økonomiske behov, og hva velferdssystemet vårt kan støtte opp med, er tidvis vanskelig å finne ut av, særlig når man er ung og uerfaren.

 

Virkeliggjøre drømmen

Denne gangen skal vi se på drømmen om å starte for seg selv. Vi har snakket med en person med cystisk fibrose som har bred erfaring i å starte, og selge, bedrifter, og vi ser kort på hvordan det å være selvstendig næringsdrivende fungerer med fravær, sykdom og økonomiske velferdsytelser som for eksempel sykepenger og langtidsfravær.

Vi kan si med én gang at kombinasjonen CF og selvstendig næringsdrivende er spesielt utfordrende, og krever ekstremt mye av både arbeidsinnsats og at du skaffer deg gode sikkerhets- og velferdsordninger. Men om du sikrer deg godt og tenker fremover, er det kanskje viktig å oppfylle en drøm også?

 

Å starte for seg selv

Vi tar det morsomme og inspirerende først, å starte egen bedrift. Vår gründer med CF-erfaring forteller: 

 - Det å starte for seg selv er drømmen for mange, ikke så rart. Det å skape noe som du kan leve av, gir en ekstra motivasjon for å jobbe. Men ingenting kommer av seg selv. For det første må du ha en god idé, og du må tørre å stikke deg ut og risikere å gå på trynet. Ikke minst du må ha en høy arbeidskapasitet. For den første tiden dreier seg som oftest om å jobbe veldig mye.

Det er her utfordringen kanskje er størst for de med CF. For mange kan det være tøft å kombinere dette med sykdommen. Jeg har startet opp bedrifter flere ganger, og solgt bedrifter to ganger. Det er god medisin i følelsen av å lykkes. Dette kan kompensere for noen av utfordringene ved ikke å klare å ta like godt vare på seg selv og sykdommen.

Vår gründer legger vekt på at erfaring er viktig:

 - Men før man vurderer å starte opp egen virksomhet så må man skaffe seg nødvendig erfaring. Det kan ofte være vanskeligere enn det å starte opp som gründer. Utfordringen gjelder ikke bare for de med CF, men også for andre å få den første jobben. Men det er ikke til å legge skjul på at sykdommen gjør det vanskeligere i en del jobber hvor det forventes at man kan yte 100 prosent til enhver tid.

 

Selvstendig næringsdrivende og velferdsordninger ved sykdom og fravær

Vi i redaksjonen vil understreke at det er viktig å forstå forskjellen på det å være arbeidstager og det å være selvstendig næringsdrivende. Som arbeidstager har man svært gode offentlige ordninger og rettigheter knyttet til fravær og sykdom og økonomisk sikkerhet. Som selvstendig næringsdrivende har man ikke automatisk de samme rettighetene i forbindelse med egen sykdom, fravær og økonomiske velferdsytelser. Dette kan føre til alvorlige praktiske og økonomiske problemer om man ikke har sikret seg på annen måte.

Om du som CF’er drømmer om å starte noe eget, er det kjempeviktig at du finner ut hvordan du kan sikre deg økonomisk mot konsekvensene av sykdom og fravær – både for deg personlig og for bedriften din. Snakk for eksempel med nav, bransjeorganisasjoner og forsikringsselskaper. Uansett hvilken form du velger på ditt arbeidsliv – lykke til!

 

Les mer

 

 

 

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen