Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
LegetimeVideolinkCFProsjektgruppe InnovasjonOus

CF-voksen vant 150 000 til prosjekt om videokonsultasjoner


voksen med cf, behandling
25.08.2020
Sharon Gibsztein

Et utvalg pasienter vil få utlevert hjemmemålingsapparater for lungekapasitet og oksygenmetning, og kombinere dette med videokonsultasjoner med sitt CF-team. CF-senterets voksenseksjon vant i mai innovasjonsmidler til prosjektet, som heter «Legetime med videolink vil funke som innerblink».

 

Det er Pål Leyell Finstad, Audun Os, Benedicte Akselsen Grøterud, Bjørn Skrede, Mia Jacobsen og Sofia Backman ved Ous, Medisinsk klinikk, Seksjon for cystisk fibrose, som står bak prosjektet.

Til cfnorge.no forteller prosjektteamet at de nå jobber med å velge ut aktuelt utstyr for hjemmemåling av lungekapasitet (spirometri) og oksygenmetning (pulsoksymeter). De forteller også at videokonsultasjonen vil være todelt. I første del snakker man med sykepleier, og pasienten skal ta spirometrimålingen mens sykepleieren ser på, dette for å sikre at målingen blir tatt på riktig måte. I del to snakker man med legen.

En mindre gruppe pasienter med resistensproblematikk vil få tilbud om å delta i prosjektet. De aktuelle pasientene vil bli kontaktet utover høsten, opplyser prosjektteamet.

 

Vant innovasjonskonkurranse

Prosjektet er en av fem vinnere i Ous sin «Innovasjonskonkurranse 2020: fremtidens poliklinikk», og har fått diplom og bred omtale på «Innovasjon i Ous» sin facebookside.

Der forteller Pål Finstad, som er lungelege for voksne med CF, og prosjektleder, at han håper avstandsoppfølging kan lette presset på strenge hygienekrav for en utsatt pasientgruppe:

«Våre pasienter med cystisk fibrose har en medfødt lungesykdom med komplikasjoner som gjør at de trenger jevnlig oppfølging fra oss i spesialisthelsetjenesten og at vi må ta særskilte smitte-hensyn.

De fleste har en kronisk lungeinfeksjon, ofte med resistente bakterier. Disse bør ikke spres på sykehuset og ikke dem imellom. Over tid har vi sett at det er vanskelig å overholde hygienekravene som disse hensynene tilsier på en poliklinikk.

Vi tenker at noe av den faste oppfølgingen kan være på telefon eller på video, men bare praten er ikke alltid så nyttig for oss. Hvis vi kan koble slik oppfølging hos oss med at de selv kan måle lungefunksjon med et hjemmespirometer og at de sender inn en spyttprøve til oss på forhånd blir kvaliteten på slike konsultasjoner mye bedre.

Da vil slike telefon- eller videokonsultasjoner kunne erstatte noen av kontrollene på poliklinikken og bidra til mindre risiko for smitte og minke presset på isolatrom. Legetime med videolink vil fungere som en innerblink.»

 

 

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen