Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

CF og leddsmerter


Behandling, Oppfølging
10.09.2012
Sharon Gibsztein

leddsmerter copy

Noen CF’ere, både små og store, opplever leddsmerter med feber av varierende lengde og intensitet – her har vi noen linker som gir informasjon om denne typen plager. Bildet er googlet.

 
Denne linken http://www.cysticfibrosis.ca/en/aboutCysticFibrosis/Arthritis.php fra den kanadiske CF-foreningen gir en oversiktlig og forståelig forklaring på de ulike typer leddsmerter, og mulige behandlingsalternativer.

 

Dette abstractet (sammendraget) http://www.jrheum.org/content/35/9/1882.abstract av en artikkel om CF og revmatisme setter fokus på om det er kt forekomst av revmatologiske lidelser i CF-populasjonen.

 

Ovennevnte linker er kun ment som informasjon. Ta kontakt med din CF-lege hvis ditt CF-barn eller du som CF'er opplever leddsmerter og feber. 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen