Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
gjespendeKatt

CF-bladet tar pause


cf-bladet
01.05.2016
Sharon Gibsztein

CF-bladet tar pause i 2016, og det kommer derfor ikke flere utgaver i år. Nettsiden og facebook blir de viktigste plattformene ut året. Vi lager spørreundersøkelse der du kan fortelle oss hvordan du vil at vi skal gi deg informasjon, kunnskap og intervjuer.

 

Normalt sett kommer CF-bladet ut 3 ganger per år, og hittil i år er det blitt utgitt én utgave, jubileumsnummeret. Dette er det eneste bladet som kommer i 2016.

Vi oppfordrer derfor alle til å bruke våre nettsider, her vil dere blant annet få medikament- og forskningsnytt som før. Vi vil i tillegg legge enkelte intervjuer her på nettsiden.

 

CF-blad i 2016 - eller ikke?

Den danske CF-foreningen la ned sitt blad for noen år siden. Den svenske CF-foreningen har valgt å beholde sitt.

I løpet av 2016 planlegger vi en onlinebasert spørreundersøkelse hvor dere, våre medlemmer – og andre brukere av NFCFs informasjon – kan fortelle oss hva slags informasjon dere ønsker, og hvor og hvordan dere vil ha den.

Foruten resultatene fra den planlagte spørreundersøkelsen, vil NFCF også se på kostnader, og erfaringer fra våre søsterorganisasjoner i Danmark og Sverige. Styret regner med å konkludere mot slutten av 2016.

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen