Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
skolestart300px

Brosjyre for skole- og barnehagestart


Å leve med CF, Barn med CF
08.08.2013
Sharon Gibsztein

Mange CF-foreldre har hatt god erfaring med å lage en egen brosjyre om barnet og hva CF er. Brosjyren deles ut til klassen/gruppen og skolens/barnehagens personell. Vi gir deg et eksempel som du kan tilpasse for ditt barn.

 

cfnorge.no har laget et eksempel på infobrosjyre til skole/barnhage om barnet og CF.

 

I brosjyren er det en del ferdig tekst, men vi tilrår at teksten tilpasses eget barn. Fortell kort og praktisk om:

  • Hvordan CF påvirker det praktiske livet i barnehagen/skolen
  • Hva de andre kan hjelpe til med
  • Hvordan barnet merker CF i lungene, og kort om de behandlingstiltakene de andre vil se i dagliglivet, samme for magen (og eventuelt andre organer)
  • Litt om interesser og dagligliv i familien
  • Andre viktige ting
  • Hold en positiv tone. 

 

Eksempelbrosjyren er laget for tosidig utskrift i liggende A4-format. Du finner link til brosjyren lenger ned i teksten.

 

Testet med gode tilbakemeldinger
Eksempelet du får her, er basert på skole - og barnhagestartbrosjyrene familiene Lileng Brathaug og Furrevik/Haugaard laget til sine CF-barn da de begynte i barnehage og skole.

Begge familiene har fått veldig gode tilbakemeldinger på denne måten å informere på.

 - Vi fikk gode tilbakemeldinger fra både skole og foreldre på at vi informerte på denne måten. Skolen ville ha flere eksemplarer. Moren til en av elevene jobber med informasjon i Helsedirektoratet og syntes vår brosjyre var et godt eksempel på hvordan foreldre kan informere om en diagnose, forteller den ene familien. 

De er også glade for å kunne dele av sine erfaringer til andre CF-familier:

 - Vi synes det er kjempefint hvis andre familier kan ha nytte av vår brosjyre og erfaringer!

Last ned eksempelbrosjyren her (ulåst wordfil).

 


Fint å fortelle om egen situasjon
Det er viktig at barna selv er komfortable med denne måten å informere på. Det er ikke noe problem, i følge den andre familien:

 - Det er litt stas å fortelle om sin situasjonog barnet er stolt av brosjyren.

I starten var det foreldrene som delte ut brosjyren til de andre barnas foreldre. 

 - Deretter har barnet vårt selv delt ut brosjyren til de som har kommet nye i klassen.


Få erfaringer fra andre
Har du spørsmål rundt skole- og barnehagestart? Snakk med våre likemenn, se kontaktliste her. Det går også an å innhente erfaringer rundt CF og skole/barnehagestart via den private og lukkede Facebookgruppen ”Cystisk fibrose”

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen