Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
BakteriofagSlimklattbug

Bakteriofager mot multiresistente Pseudomonas a.


medikamentnytt, fag og forskning, behandling
16.06.2019
Sharon Gibsztein

Utprøvende nødbehandling med bakteriofager reddet en livstruende syk 26 år gammel kvinne med CF og multiresistent pseudomonasinfeksjon. Den åtte uker lange bakteriofagbehandlingen ble kombinert med tre pseudomonas-antibiotika, og beskrives nøye i en vitenskapelig artikkel av forskere ved University of California i San Diego, USA.

Oppdatert 17. juni 2019 

 

Kvinnen ble reddet av en cocktail av bakteriofager som heter AP-PA01, som ble kombinert med antibiotika. 100 dager etter behandlingen var kvinnen fremdeles fri for lungebetennelse eller CF-forverring. AP-PA01 er en utprøvende behandling som er i utviklingsstadiet hos firmaet Armata Pharmaceuticals. Link til den vitenskapelige artikkelen finner du nederst i denne artikkelen. 

Bakteriofager er virus som målrettet smitter og dreper bakterier. Nå er det økende bevis på at bakteriofager kan være et lovende alternativ for å bekjempe bakterielle infeksjoner, spesielt de med multi-antibiotikaresistens som er vanskelige å behandle.

 

Livstruende forverring med pseudomonas

Kvinnen med CF ventet på en lungetransplantasjon da hun ble innlagt med kraftig lungeforverring som førte til respiratorisk svikt/svikt i lungefunksjon og som krevde mekanisk ventilasjon (ventilator/respirator).

Kvinnen hadde fått lungebetennelse forårsaket av to forskjellige multiresistente stammer av P. aeruginosa - en non-mukoid stamme, som var følsom for antibiotikumet kolistin (merkenavn Promexin, Colimycin, Colobreathe og andre), og en mukoid stamme som var følsom for meropenem (merkenavn Meronem og andre) og piperacillin-tazobactam.

Hun ble behandlet med flere antibiotika uten hell, og ble verre over tid: feberen kom tilbake, slimproduksjonen økte, og det samme gjaldt oksygenbehovet. Etter hvert som kvinnens lungefunksjon gradvis ble dårligere, utviklet hun også nyresvikt som en bivirkning fra et av antibiotikaene.

 

Nødgodkjenning for kvadruppel bakteriofagcocktail

Legene hennes søkte FDA, USAs legemiddelverk, om en nødtillatelse til bruk av utprøvende behandling under utvikling, en såkalt IND (emergency Investigational New Drug), for at den unge kvinnen skulle få utvidet tilgang til bakteriofagkombinasjonen AP-PA01. Dette produktet kombinerte fire typer bakteriofager.

 

Selve behandlingen

Den 26 år gamle CF-pasienten fikk intravenøse injeksjoner av AP-PA01, administrert hver sjette time, over åtte uker. I løpet av behandlingen fortsatte hun med antibiotika azytromycin og piperacillin-tazobactam, og de første tre ukene fikk hun også ciprofloxacin.

 

Effekt

På dag sju hadde pasienten ikke lenger feber, hosten var blitt tørr og det var vanskelig å få opp slim. Lungebetennelsen gikk tilbake, og hun kunne gå over til lavere oksygentilførsel.

Ved uke åtte, hadde kvinnen sluttet å hoste opp slim og kunne gå selv. Hennes akutte nyreskade løste seg, og antall hvite blodlegemer gikk tilbake til normalnivå. Ingen nye P. aeruginosa lungebetennelser eller CF-forverringer oppstod i løpet av 100 dager etter avslutningen av bakteriofagbehandlingen. Hun gjennomgikk en vellykket lungetransplantasjon ni måneder senere.

Forskerne understreker at de fikk slått tilbake infeksjonen først når bakteriofagbehandlingen ble iverksatt som et tillegg til antibiotikabehandlingen. Dette vellykkede resultatet viser det store potensialet i bakteriofagbasert behandling for å takle den voksende trusselen mot antibiotikaresistens, og taler sterkt for å fortsette utviklingen av denne type behandling, sier de i artikkelen.

 

Følsomhet nøye overvåket

I løpet av behandlingen ble det tatt flere prøver av P. aeruginosa fra kvinnes luftveier for å kontrollere følsomheten for behandlingen. I samsvar med pasientens respons var bakteriene for det meste følsomme for bakteriofagmedisinen AP-PA01 gjennom hele behandlingsperioden. Unntaket var et forbigående, ikke-følsomt isolat som ble identifisert på den niende dagen.

Verken kliniske tegn eller laboratorietester viste bivirkninger som kunne knyttes til AP-PA01 ble observert, og forskerne konkluderte derfor med at "intravenøs BT [bakteriofagterapi] er trygt og godt tolerert og kan brukes som et supplement til antibiotika".

 

Få i gang kliniske studier

Selskapet som har levert bakteriofagene, Armata, har hatt svært god nytte av å kunne bruke behandlingen på enkeltpasienter. I den videre prosessen vil de konsentrere seg om å få til kliniske studier på større pasientgrupper og slik bygge opp til bredere godkjenning fra FDA.

Armatas utviklingsprogram fokuserer på utvikling av naturlige og syntetiske (lab-laget) bakteriofager rettet mot to potensielt livstruende bakterier - Staphylococcus aureus og Pseudomonas aeruginosa - inkludert multidrugsresistente stammer.

Selskapet forventer å sende inn en IND senere i år for bakteriofag-terapi rettet mot Staphylococcus aureus, som er en vanlig årsak til multidrug-resistente og dødelige infeksjoner.

I tillegg til arbeidet med AP-PA01, er Armata også konstruert den naturlige P. aeruginosa fag for å skape et nytt syntetisk fagprodukt, AP-PA02.

 

Vitenskapelig artikkel

Det spesielle behandlingstilfellet med den 26 år gamle kvinnen med CF beskrives detaljert i artikkelen Successful adjunctive use of bacteriophage therapy for treatment of multidrug‑resistant Pseudomonas aeruginosa infection in a cystic fibrosis patient,” i tidsskriftet Infection. Artikkeltittelen kan grovt oversettes til «Vellykket samtidig behandling med bakteriofager for behandling av multimedikamentresistent Pseudomonas aeruginosa -infeksjon hos en pasient med cystisk fibrose».

Cfnorge sin tekst er en oversettelse og tilrettelegging av Cystic Fibrosis News Today sin omtale av den vitenskapelige artikkelen. 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen