Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
HITCFnyhetsbrevSept2021 toppbilde

Årsaksbehandling for sjeldne CF-mutasjoner - status


behandling, medikamentnytt, presisjonsmedisiner for cf, kaftrio
12.09.2021
Sharon Gibsztein

HIT-CF forbereder nå to nye kliniske utprøvinger med årsaksbehandling for supersjeldne cystisk fibrose-mutasjoner. Dette er gode nyheter for norske CF-pasienter med slike sjeldne mutasjoner.

 

HIT-CF står for Human Individualized Therapy of Cystic Fibrosis. De to planlagte studiene heter CHOICES og Eloxx, og HIT-CF satser på å starte studiene tidlig i 2022. Cirka 10HITCFnyhetsbrevSept2021 prosent av CF-populasjonen har supersjeldne mutasjoner. Ifølge opplysninger fra Norsk senter for cystisk fibrose, har er et lite antall norske CF-pasienter levert biologisk materiale til HIT-CF.

Snutt om status og fremdrift i HIT-CF. Se bildet HIT-CF sitt nyhetsbrev for september 2021. Klikk på bildet for større versjon.

 

Supersjeldne trenger egen årsaksbehandling

Mennesker med sjeldne mutasjoner kan ikke bruke årsaksbehandlingen Kaftrio eller noen av de andre årsaksbehandlingene på markedet. Dette fordi de har kompliserte mutasjoner som disse årsaksbehandlingene ikke virker på. Disse pasientene må ha skreddersydde årsaksbehandlinger.

 

Forsinkelser

Tidligere planlagte studier er blitt satt på vent på grunn av pandemien og at det har vært oppkjøp blant de selskapene som leverer virkestoffene. Men nå skal man være i gang igjen, ifølge HIT-CF.

 

Yumanity (Proteostasis) og HIT-CF: CHOICES-studien

I CHOICES-studien skal man teste virkestoffene dirocaftor (PTI-808), CFTR-korrektoren posenacaftor (PTI-801), og CFTR-forsterkeren nesolicaftor (PTI-428) på CF-pasienter med ultrasjeldne mutasjoner. Disse virkestoffene ble opprinnelig utviklet av Proteostasis, som nå er kjøpt opp av Yumanity.

CHOICES-studien har en egen «inngangsbillett». Via HIT-CF har forskerne hentet inn celler fra mennesker med CF som har supersjeldne mutasjoner. Cellene er blitt dyrket i laboratoriet og man har laget små celleklumper som kalles organoider. Deretter har man testet ulike virkestoffer av CFTR-modulatortypen på organoidene i laboratoriet. CFTR-modulatorer er virkestoffer som fikser på proteinfeilen som forårsaker cystisk fibrose.

 

CHOICES – utprøving på pasienter

HITCFnyhetsbrevSept2021 utsnittTabellPTIstudiedesignDe pasientene som leverte organoider som reagerte positivt på disse virkestoffene, får mulighet til å delta i CHOICES-studien. I studien vil pasientene bli delt opp i to grupper, og få virkestoff og tullemedisin (placebo) på ulike tidspunkter i den 26 uker lange studieperioden, se bildet til venstre og klikk for å få større bilde.

Tidlig-fase studier har vist at virkestoffene fra Proteostasis/Yumanity har god effekt.

Med denne studien kan vi snakke om skreddersøm av medisin, altså persontilpasset medisin.

 

Eloxx med Zikani og HIT-CF: Eloxx-studien

Eloxx jobber med virkestoffet ELX-02 som er rettet mot såkalte nonsense mutasjoner av cystisk fibrose. En slik mutasjon er G542X-mutasjonen. Disse mutasjonene kalles også stop-mutasjoner. Per i dag finnes det ikke årsaksbehandling for CF som skyldes nonsense-mutasjoner.

ELX-02 er en CFTR-modulator. Cystisk fibrose skyldes en feil i det som heter CFTR-proteinet. All årsaksbehandlingene som finnes på markedet idag (Kalydeco, Orkambi, Symkevi, Kaftrio), påvirker CFTR-proteinet på en eller annen måte. Ulike typer mutasjoner har ulike typer feil i CFTR-proteinet, og årsaksbehandling må tilpasses disse ulike feilene.

Ved non sense og stop-mutasjoner er det et «stopp-skilt» som gjør at produksjonen av CFTR-blir stoppet for tidlig.. Dermed blir CFTR-proteinet feil, og fungerer ikke som det skal. Da tenker kroppen at dette proteinet er feilproduksjon og dette må ødelegges. Med virkestoffet ELX-02 håper man at man kroppen kan ignorere «stopp-skiltet», beholde proteinet og man kan få CFTR-proteinet til å fungere mer normalt.

 

Pengestøtte og formelle fordeler

Tidligere i år fikk Eloxx opp mot 2,6 millioner USD i pengestøtte fra amerikanske Cystic Fibrosis Foundation. Deler av disse midlene skal brukes på ELX-02-prosjektet.

Eloxx har også fått flere forskjellige prosessfordeler, nå senest i USA, hvor de har fått såkalt Fast Track Designation. Fast Track-betegnelse gis til legemidler som utvikles for behandling av alvorlige eller livstruende sykdommer eller tilstander der det er et udekket medisinsk behov. Formålet med bestemmelsen er å bidra til å lette utviklingen og fremskynde gjennomgangen av legemidler for å behandle alvorlige eller livstruende tilstander, slik at et godkjent produkt kan nå markedet raskt. Med Fast Track Designation får produsenten tettere kontakt med FDA gjennom hele utviklingsprogrammet.

Fra før har Eloxx fått Orphan Drug status i både USA og Europa, og dette gir flere fordeler i utviklings- og godkjenningsprosessen.

Eloxx har kjøpt opp et firma som heter Zikani. Ifølge HIT-CF vil kompetansen fra Zikani styrke utviklingen av CF-behandling for sjeldne mutasjoner.

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen