Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
pari inhal app PARI

50 millioner britiske pund til forskning på nye inhalasjonsantibiotika


medikamentnytt, behandling
24.09.2015
Sharon Gibsztein

Mennesker med CF er avhengige av å kunne inhalere antibiotika for å kontrollere lungeinfeksjoner. En britisk spesialistgruppe har fått 50 millioner britiske pund for å utvikle nye inhalasjonsantibiotika. llustrasjon: produsentbilde.

 

Ifølge den britiske CF-foreningens nettside, kan dette arbeidet frembringe nye inhalasjonsantibiotika som kan gi mennesker med CF bedre livskvalitet.

 

Målrettet behandling gir færre bivirkninger

Fordelen med inhalasjonsantibiotika er at denne typen medisin kommer direkte dit infeksjonsproblemet er; lungene. Dette i motsetning til antibiotika i tablettform, hvor medisinen må gå omveien om magen før det får effekt i lungene. Antibiotika har ofte ubehagelige og uheldige bivirkninger for magen, så det er derfor en stor fordel med mer målrettede antibiotikaformer.

Per i dag finnes det en håndfull inhalasjonsantibiotika, men på grunn av resistensproblematikk er det et stort behov for flere og nye typer.

 

Bedre livskvalitet

Gruppen som skal forske frem nye inhalasjonsantibiotika heter «The inhaled Antibiotics in Bronchiectasis and Cystic Fibrosis (iABC) consortium” og består av verdensledende lungespesialister fra hele Europa. De skal teste ut nye antibiotika som skal kunne redusere lungeinfeksjoner og forbedre lungefunksjon. Dette vil kunne gi pasientene bedre livskvalitet.

 

Stort behov for nye antibiotika

Ifølge britiske The Cystic Fibrosis Trust, er dette svært gode nyheter for CF-forskning, og en stor honnør til professor Stuart Elborn og hans team i Nord-Irland. Denne investeringen vil muliggjøre etterlengtet forskning for nye antibiotikum. Dette er svært viktig på grunn av den stadig økende resistensutviklingen. Resistens mot antibiotika er et stort globalt problem, og et spesielt stort problem for mennesker med CF.

Fagfolkene i «The inhaled Antibiotics in Bronchiectasis and Cystic Fibrosis (iABC) consortium” er erfarne eksperter på utvikling av antibiotika, kliniske studier og forskning på høyt nivå.

 

Les mer:

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen