Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
upper body 944557 1280

2017: gode tall for lungetransplantasjoner


transplantasjon, behandling, leve med cf
09.01.2018
Sharon Gibsztein

Ferske tall fra Rikshospitalet viser at det i 2017 ble gjort totalt 33 dobbel-lunge transplantasjoner for alle aktuelle diagnoser. Lungetransplantasjon er eneste mulige livreddende behandling når CF har utviklet seg til å bli alvorlig og livstruende.

 

Friskere liv

Vi kan med sikkerhet anta at det er en eller flere personer med cystisk fibrose, CF, blant de 33 som i fjor fikk transplantert inn nye lunger. Disse fikk dermed en ny mulighet til videre og friskere liv. Lungetransplantasjon er eneste mulige livreddende behandlingstiltak når sykdommen er gått inn i livstruende fase. I Norge er det Rikshospitalet som gir slik behandling.

I 2016 og 2015 ble det til sammenligning gjort 34 dobbel-lunge transplantasjoner hvert år. Tallene viser også at det fra og med 2013 ble gjort over 30 dobbel-lunge transplantasjoner per år.

Alle tall i denne artikkelen er hentet fra Rikshospitalets aktivitetstall for organdonasjon og transplantasjon for 2017 som ligger i artikkel hos Stiftelsen organdonasjon.

 

Fremdeles venteliste for dobbel lunge

Per 31. desember 2017 sto 37 mennesker med ulike diagnoser på venteliste for dobbel-lunge transplantasjon. Dette er et av de laveste ventelistetallene siden 2008, og det er svært positivt at man har fått ned ventelistetallene. I 2016 sto det Disse 44 på venteliste for dobbel-lunge transplantasjon, og 2015 var det 54. Selv om ventelistenetallene er gått ned, er det alvolrig og livstruende for de nær 40 som ved årsskiftet ventet på nye lunger. Det er derfor gledelig at befolkningen fortsetter å ha en positiv holdning til organdonasjon, og at avslagsprosenten har gått markant ned - se mer om dette lenger ned i artikkelen.

 

Si det for å bli det!

Som en av organisasjonene bak Stiftelsen organdonasjon støtter vi aktivt opp om SOs enkle og livreddende budskap; Si det for å bli det.

 

Nyrer

Enkelte med CF må også ha nyretransplantasjon. Dette kan gjøres med nyrer fra enten død eller levende giver. Tallene fra Rikshospitalet viser at det i 2017 ble gjort 184 nyretransplantasjoner med nyre fra død giver, og 77 med nyre fra levende giver. Disse tallene gjelder for alle nyretransplantasjoner uavhengig av hvilken sykdom pasientene har.

Per 31. desember 2017 sto 334 pasienter på venteliste for nyretransplantasjon.

 

Økning i antall transplantasjoner

Konklusjonen på de samlede tallene for alle typer transplantasjoner i 2017 viser at det er en økning i antall transplantasjoner fra 2016 til 2017; 463 pasienter fikk nytt liv i året vi nettopp har lagt bak oss.

 

Takk!

NFCF vil sende en dyp takk til alle pårørende av organdonorer som har mistet sine kjære.

 

Økt bevissthet og god sykehusinnsats

Stiftelsen organdonasjon kommenterer utviklingen i sin nyhetssak om de nye tallene: 

– Vi mener at det er økt bevissthet om organdonasjon i befolkningen, og den enorme innsatsen som legges ned på sykehusene, som gir de gode resultatene, sier Aleksander Sekowski, informasjonssjef i Stiftelsen Organdonasjon.

 

Mange er positive, men fortsatt lange ventelister

Ved hele 78% av forespørslene svarte familien, på avdødes eller egne vegne, ja til organdonasjon. Dette gir en avslagsprosent på kun 22. I 2016 ble det til sammenligning nei ved 30% av tilfellene.

 

Selv om flere er positive, er fremdeles ventelistene lange

– Det at stadig flere får livreddende hjelp takket være organdonasjon, vil ikke gjøre at ventelistene forsvinner. Men det betyr at flere pasienter, og nye pasientgrupper, blir aktuelle for organtransplantasjon, sier Sekowski.

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen