Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
gladJenteLiten

USA: bruksutvidelse for Orkambi og Kalydeco for små barn


presisjonsmedisiner for cf, medikamentnytt, behandling, barn med cf
28.08.2018
Sharon Gibsztein

FDA har nylig godkjent Orkambi til bruk for 2-5-åringer, og Kalydeco for 1-2-åringer. Studiene på Kalydeco tyder på at tidlig bruk av legemiddelet kan hindre sykdomsutvikling i bukspyttkjertelen.

 

Orkambi: FDA-godkjent for 2-5-åringer

FDA godkjente 7. august Orkambi til bruk for barn i alderen 2-5 år som har to kopier av F508del-mutasjonen. En fase-3 studie der man ser på bruk for barn i alderen 12-24 måneder ventes å starte opp i 2019. Les mer hos cff.org

 

Kalydeco: FDA-godkjent for 1-2-åringer

FDA godkjente 15. august Kalydeco til bruk for barn i alderen 1-2 år som har minst én av de 38 mutasjonene som Kalydeco er godkjent for.

Til grunn for den nyeste FDA-godkjenningen ligger en positiv studie på barn i alderen 1-2 år. Barna testet virkestoffet i en 24 ukers studie. De tålte virkestoffet godt og sikkerheten var god. Studien viste også at barnas saltinnhold i svetten ble signifikant redusert til innenfor normalnivå i løpet av studien.

Barna hadde også markante bedringer i måleverdien fecal elastase. Denne verdien forteller noe om nivået av fordøyelsesenzymer. Nivået på fecal elastase brukes ofte som et mål for hvor godt bukspyttkjertelen (pankreas) fungerer. Dataene fra studien antyder at tidlig behandling med ivacaftor kan bidra til å opprettholde funksjonen i bukspyttkjertelen. Det pågår for tiden en studie med ivacaftor på barn som er ett år eller yngre. Les mer hos cff.org

  • Vil du lese flere slike artikler og nyhetssaker? Klikk på de blå taggene øverst i artikkelen. 

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen