Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Ungdomsrådets novembermøte 2012


Ung med CF, Ungdomsrådet
03.12.2012
Sharon Gibsztein

MorguefilCOMxeniagrnnekofferterutsnitt1350px

På årets novembermøte snakket vi om hva vi har gjort i 2012 og hva vi skal arbeide med i 2013. Koffertene gir et lite hint.

Foto: morguefile.com: xenia

 

På ungdomsrådets novembermøte på Lørenskog snakket vi om ulike spørsmål som vi har jobbet med igjennom 2012; det å reise med CF og tips i forbindelse med det, hvordan vi skal komme i kontakt med ungdommer som ikke kan delta på samlinger på grunn av bakterier og smitteproblematikk, og også fronting av ungdomsrådet.

Vi fikk også høre om hva som skjedde på Unge Funksjonshemmedes generalforsamling helgen før vårt møte.

 

Arbeidsområder i 2013
Det ble også diskutert hvilke saker vi vil jobbe med i året som kommer, det er blant annet videreføring av det å reise med CF og ungdommer som ikke kan delta på samlinger.

 

Vi skal også jobbe med en flyer til alle ungdommer med CF. Vi snakket også om videreføring av verv i andre råd vi er representert i, og planlegging av årsmøtet 2013.

 

Som leder av ungdomsrådet vil jeg også gjerne takke Novartis for støtten til å få gjennomført møtet vårt i år, avslutter Jim Lasse Bergh.

 

Om novembermøtet: Ungdomsrådet har alltid egne møte ri tilknytning til hovedstyrets fysiske møter, som finner sted to ganger i året; april og november.

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen