Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Underernæring og CF


Behandling, Oppfølging
25.02.2010
Sharon Gibsztein

456.jpg NSCF anbefaler den nye veilederen "Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring" som et tilleggsverktøy for å avhjelpe underernæring ved CF.

 

Pasienter med cystisk fibrose kan ha en særskilt risiko for underernæring, men i ulik grad, og uavhengig om pasienten er innlagt i sykehus eller ei. Skulle pasienten ligge på sykehus, kan den nye generelle veilederen ” Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring” være nyttig, skriver NSCF på sine nettsider. I tillegg til benytte seg av veilederen, anbefales fagfolk å søke råd hos NSCF ved spørsmål om ernæring ved CF.

Artikkel fra NSCF om underernæring med lenke til ny veileder

Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen