Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
drug bottle 1674888 640

Studie: kombiterapi med tobramycin og colistin kan være bra mot pseudomonas


medikamentnytt, fag og forskning
13.11.2016
Sharon Gibsztein

Ny tysk studie viser at kombinasjonsterapi med inhalert tobramycin og colistin kan ha gunstig effekt mot pseudomonas aeruginosa.

 

Forskerne i Essen i Tyskland har testet ut et behandlingsopplegg hvor 41 CF-pasienter i alderen 6 til 50 år med pseudomonas aeruginosa-infeksjoner ble satt på 28 dager med tobramycin-inhalasjoner morgen og kveld, så 28 dager med samme opplegg med colistin-inhalasjoner, for så å starte med en ny måned på tobramycin. Pasientene, som hadde hatt pseudomonas i (minst) 6 måneder, gikk på dette alternerende opplegget i 6 måneder.

Det er snakk om en type spesifikk tobramycinmedisin som ikke er tilgjengelig i Norge. Vi har dog flere andre tobramycin-varianter tilgjengelig her til lands, både i tørrpulverform og væskeform.

Forskerne beskriver i sin utprøvende studie at denne kombinasjonsbehandlingen tåles godt av pasientene og at behandlingen bedrer lungekapasitet og lungesymptomer. Slimproduksjon og hoste gikk ned med 39 prosent, mens absolutt FEV1 gikk opp med 4,9 prosent.

 

Redusere resistens

Generelt er kombinasjonsterapi med ulike virkestoffer bra fordi dette utsetter eller reduserer sannsynligheten for å utvikle antibiotikaresistens. Mennesker med cystisk fibrose må på grunn av sin sykdom bruke mye antibiotika. Det er derfor veldig viktig å gjøre det man kan for å hindre eller utsette at man blir resistent mot viktige antibiotika.

Generelt gjøres kombinasjonsterapi ofte på en av to måter; enten ved at man bruker to eller flere ulike antibiotiske virkestoffer samtidig, eller ved at man alternerer to ulike virkestoffer. Den første varianten gjøres ofte, men ikke alltid, i en avgrenset periode, mens den andre gjerne gjerne kan gå over lengre tid.

 

Mer om den tyske studien

Det er ikke klart for cfnorge.no om den aktuelle tyske studien gjorde sammenligninger med andre behandlingsformer eller fravær av behandling.

Studien heter Sequential Inhalational Tobramycin-Colistin-Combination in CF-Patients with Chronic P. Aeruginosa Colonization – an Observational Study og er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Cellular Physiology and Biochemistry.

Denne saken er basert på artikkelen Antibiotic Combination Seen to Effectively Treat Chronic CF Lung Infections fra Cystic Fibrosis News Today.

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen