Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
happiness g6d2783123 1920

Søk på Trivselsfondet 2022!


trivselsfondet, støtt oss, aktiv og engasjert
07.03.2022
Sharon Gibsztein

Formålet med NFCFs Trivselfond er å bidra til økt trivsel og tiltak som vil gjøre hverdagen lettere for mennesker med CF eller PCD, og deres familier. Fondet kan yte støtte ved individuelle bevilgninger eller til personlige prosjekter. Det forutsettes medlemskap i NFCF for å komme med i betraktning ved utdeling av CF-foreningens midler.

 

Det gis ikke bidrag til tiltak som forutsettes finansiert av offentlige midler.

Søk elektronisk her.

Søknadsfrist: 1. april 2022

Tildelingen offentliggjøres på våre nettsider og i våre sosiale medier, i slutten av april.

Ta gjerne kontakt med daglig leder Ellen Damhaug Scheel dersom du har spørsmål eller kommentarer.

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen