Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Smittevern - anbefaling fra Fagrådet 1999


Om CF
14.06.2004
Eli-Karin Wiberg

Hva skal vi gjøre for å hindre spredning av bakterier i CF-miljøet? Anbefalinger fra Fagrådet Norsk forening for cystisk fibrose, april 1999

Bakterier kan spres mellom de som har CF. Risikoen er størst når flere er samlet på ett sted i flere dager og bor sammen. Noen enkle regler kan bidra til at smittespredning unngås. Les anbefalingene på dette arket og praktiser god hygiene i omgang med andre som har CF!

 • God personlig hygiene er viktig.
 • Vask og tørk hendene ofte, særlig etter hoste og før du har kontakt med andre som har CF (les mer om dette i CF-permen).  
 • Host ikke mot noen - hold for munnen. Spytt ut i papir eller spyttekrus som kastes.
 • Vær forsiktig med nærkontakt.
 • Bytt ikke inhalasjonsapparat eller annet medisinsk-teknisk utstyr innbyrdes.
 • Personer som har CF skal ikke dele rom under innkvartering, verken i sykehus eller på leir - uansett om det foreligger infeksjon med Pseudomonas aeruginosa eller ikke.
 • Fysioterapi gis individuelt.
 • Aktiviteter utendørs kan utføres i grupper, men vær forsiktig med nærkontakt.
 • Undervisning om forebyggende hygienetiltak bør være obligatorisk i starten av kurs og andre samlinger, gjerne supplert med skriftlig instruks. Hjelpepersonell må iakta de hygieniske forholdsregler.
 • Personer som ikke har multiresistent Pseudomonas aeruginosa eller annen problematisk mikrobe med risiko for smitteoverføring bør få delta i skoleundervisning og spise på fellesrom under opphold i sykehus.
 • Bruk av boblebad skal unngås.
 • Bruk av svømmebasseng representerer trolig en risiko ettersom pseudomonas-bakterien trives der det er vann og fuktighet. Fagrådet har foreløpig ikke gode nok data til å fraråde trening i svømmebasseng, men personer som hoster opp slim under svømming må ikke spytte dette ut i vannet. Personer som er i en fase med mye oppspytt, bør avstå fra bruk av svømmebasseng sammen med andre personer med CF.
 • Personer med CF som har problematiske mikrober vurderes individuelt når det gjelder deltakelse på kurs o.l. Ansvarlig lege avgjør om dette er tilrådelig eller ikke. Det er spesielle retningslinjer når det gjelder Methicillin resistente stafylokokker (MRSA) og Burkholderia Cepacia.
 • Vask av hender med såpe eller klorhexidin etter pasientkontakt skal alltid foretas. Etter bruk skal bordplater, benker og annet aktuelt utstyr samt leker personen med CF har benyttet desinfiseres med klorhexidinsprit. Unngå søl med oppspyttprøver (konferer med sykehusets hygieneavdeling eller i hygienehåndboken).

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen