Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
penger2

Samarbeidsavtale gir NFCF 100 000 kroner


organisasjon, CF-bladet, opplæringsdagen, årsmøter
29.04.2015
CF-redaksjonen

Midlene fra den generøse samarbeidsavtalen med BGP products as (tidligere Abbott) går blant annet til utsending av CF-bladet og til delfinansiering av Opplærings- og årsmøtehelgen. 

 

 - NFCF er helt avhengig av eksterne midler for å opprettholde drift og medlemsrettede aktiviteter. Samarbeidsavtalen er derfor svært viktig for oss, sier nyvalgt leder Iren Hagen.

 

BGP products as bidrar til mestring og kunnskap NFCF-leder Iren Hagen.

 - Vi er svært glade for at dette selskapet er villig til å støtte oss i vårt arbeid for å bedre levekårene for mennesker med CF i Norge. Uten deres bidrag ville for eksempel driften av CF-bladet blitt vanskelig og vi ville måttet tilby en dårligere Opplærings- og årsmøtehelg. Disse to aktivitetene er noe av det viktigste vi gjør i forhold til å legge til rette for erfaringsutveksling, gi kunnskap om egen sykdom og gi muligheter for bedre mestring for våre medlemmer og deres familier, forteller Hagen.

 

Bildet til høyre: Iren Hagen er NFCFs nye styreleder, og ble valgt inn på årsmøtet 19. april 2015. 

 

Godt å bli sett av de store 

Siden vi er en liten diagnosegruppe, er det helt sentralt at vi kan tilby CF-spesifikk kunnskap og innsikt, dette er ting våre medlemmer vanskelig kan få andre steder. Også på bakgrunn av at vi er så små, er vi ekstra takknemlige for at BGP products as velger å se oss og støtte oss, understreker Hagen.

 

Reforhandles årlig

Avtalen er gyldig for ett år av gangen og reforhandles hvert år. NFCF håper på et fortsatt godt og langvarig samarbeid.

Les avtalen på linkene nedenfor:

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen