Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
MinJournal MarteRimeBo

Poliklinisk notat i MinJournal


Behandling, Oppfølging
14.10.2014

Fra 20. oktober kan du lese polikliniske journalnotater i MinJournal. VG intervjuer Sharon Gibsztein om MinJournal. Og hvem skal du henvende deg til hvis du trenger hjelp med tjenesten? Illustrasjon: Oslo universitetssykehus/privat. Montasje cfnorge.no.

 

En del pasienter har etterlyst journalnotater fra polikliniske besøk i MinJournal, og Marte Rime Bø (øverste bildet), som er sykepleiefaglig rådgiver i gruppen som jobber med regional MinJournal, forteller at polikliniske journalnotater fra og med 1. januar 2013 vil komme med i tjenesten fra rundt 20. oktober.

- Dette er et viktig tillegg, mener Sharon Gibsztein fra Norsk forening for cystisk fibrose. Gibsztein var med i forprosjektgruppen for MinJournal. Les intervju med Gibsztein i VG.

 

Skjermdump av VGs nettsak om MinJournal 24. september 2014.Poliklinisk journalnotat ikke det samme som epikrise

Forskjellen på epikriser og polikliniske journalnotater er at epikriser er et formelt dokument som skrives ved utskriving, altså når man har vært innlagt ved sykehus. Poliklinisk journalnotat skrives når pasienten har vært inne til poliklinisk time, altså en kortvarig kontroll eller behandling hvor man ikke er innlagt på sykehuset. Mennesker med CF får mye av sin behandling og kontrolloppfølging poliklinisk, og dette kan forklare hvorfor en del pasienter ikke har funnet sine papirer i MinJournal.

Bildet til venstre: Skjermdump av VGs nettsak om MinJournal 24. september med Sharon Gibsztein.

 

Hvorfor må jeg bruke BankID på MinJournal?

Marte Rime Bø forteller at sikkerhetsnivået for deling av personsensitiv informasjon, altså helseinformasjon, bestemmes av personvernlovgivningen i Norge.

 - Det er et krav om at slik informasjon kun kan deles og kommuniseres via nivå 4 autentisering (BankID, Buypass eller Commfides). Datatilsynet, Nets og Telenor samarbeider per i dag om en nivå 4 løsning som er fri fra java og kan brukes på smarttelefoner og andre håndholdte enheter (nettbrett osv). De har sagt at de sikter på å ha denne ferdig i 2014/2015. Når dette kommer vil MinJournal også bli tilbudt på denne plattformen, og vi håper også sterkt at det vil bli en enklere innlogging for alle brukere.

 

Hjelp! Jeg får det ikke til! Og hvor er helseinformasjonen min?

CF-pasienter som opplever problemer, enten med innlogging, manglende journalpapirer eller annet i MinJournal, kan ta direkte kontakt med Marte Rime Bø, hun vil personlig hjelpe så langt hun kan. Man kan også kontakte klinisk sykepleiespesialist Ellen Julie Hunstad ved Norsk senter for cystisk fibrose.  

 

Meldingstjeneste

 - MinJournal tilbyr også en meldingstjeneste. Det er den respektive avdeling, i dette tilfellet NSCF som avgjør om de ønsker felles postkasse eller gå over til liste over spesifikke behandlere/mottakere. Postkassen fungerer som en sikkerhet ved fravær, at det alltid er noen som kan ta imot henvendelser, forklarer Rime Bø.

 

MinJournal i ny drakt

Marte Bø forteller også at de jobber med å utvikle et mer brukervennlig design for MinJournal. Målsentingen er en mer universell utforming  med  "megamenyer", som i nettbanken, der tjenestene blir gruppert etter kategori, så det blir mer naturlig å vite hvor man skal se.

 

Hva er MinJournal?

MinJournal er en internettbasert tjeneste hvor du som er pasient ved Oslo universitetssykehus kan lese epikriser og kommunisere med helsepersonell via en sikker og trygg løsning. Sykehusavdelingen du bruker må ha tatt i bruk MinJournal for at du som pasient skal kunne bruke den, og du som pasient må ha sagt ja til å bruke tjenesten. Norsk senter for cystisk fibrose (NSCF) har tatt i bruk løsningen, og har dessuten vært med på utprøvingen av tjenesten.

 

  

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen