Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Per Dalhaug: CF-ere møtte Erik Thorstvedt og Tottenhamspillere


40-årsjubileum, tidligere ledere forteller
08.09.2016
Sharon Gibsztein

Dalhaug og sonn Sentrumslopet1989 liten

Dalhaug var NFCF-leder i overgangen mellom 1980- og 90-tallet og forteller om gode minner fra Osloløpet, Eremitageløpet i København og turene til London og Barry Patmore Memorial Run, og om lyset i tunnellen. På bildet ser vi Dalhaug og hans sønn Terje løpe Sentrumsløpet i Oslo i 1989.

 

Den aktive og engasjerte nordlendingen som etterfulgte sin navnebror Per (Espeli) var NFCFs fjerde leder og kan fortelle om mange gode opplevelser i NFCF, og om viktige møteplasser: «For oss i nord var det «Minimøtene» som vi hadde 4 ganger i året på Nordlandssykehuset».

 

Helene Pande - fødselshjelper for regionen
Per Dalhaug, 1945-årgang, gir honnør til de lokale kreftene som hjalp CF-miljøet i landsdelen på 1970-tallet: «Lokalt vil jeg berømme overlege Helene Pande ved Barneavdelingen på Nordlandssykehuset. Ho fikk dratt i gang «minimøter» i forbindelse med kontrollene. Det ble godt over 50 i tallet. På disse møtene hadde vi også besøk av blant annet Hans Kolberg, som kom over fra Umeå. Ketil Moe og Johan Stanghelle, for å nevne noen» forteller Dalhaug, som  er bosatt i Bodø.

Ifølge Per bidro overlege Helene Pande med en aldri så liten barnevennlig revolusjon, mer om det senere.

 

Krevende, men med mye håp

Dalhaug er far til en gutt med CF som ble født i 1976, og forteller om den tiden: «Å ha barn med CF krever jo mye av familien. Men fra midten av 70-tallet skjedde det ganske mye innenfor CF-behandlingen. Blant annet dette med fysisk aktivitet. Man følte vel at på slutten av 70-tallet og ut over i 80-åra ble det tent et håp for framtida til våre CF-ere. Det har for oss vært et «must» å få være med i NFCF. Utrolig at det er gått 40 år siden starten». I tillegg til utviklingen innenfor CF-omsorgen, har Per og familien fått oppleve hvor viktig organdonasjon og transplantasjon er. Sønnen fikk lungetransplantasjon i 2013 og har også senere fått transplantert en nyre.

 

Å gi CF’erne den plassen de hadde krav på

Per satt vel 10 år i styret i NFCF inkludert årene som leder, og var også leder av CF-gruppa i nord og kasserer der. Dalhaug er helt klar på hvilken sak de jobbet mest med da han var leder, og også hva NFCF har betydd for norsk CF-omsorg: «Den viktigste saken vi jobbet med i min periode var forberedelsene til etableringen av CF-senteret på Ullevål. Det har vært ei rivende utvikling i CF-omsorgen og behandlinga gjennom disse åra. Uten NFCF sitt arbeide ville vi aldri vært kommet så langt i Norge.»

 

Fra flatseng til bedre tider

Det var naturlig nok en litt annen økonomi i NFCF på 1970- og 80-tallet. Om økonomien minnes Dalhaug at de brukte penger med forsiktighet og hadde dyktige kasserere. I forbindelse med styremøtene ble det mange ganger å ligge på flatseng hos venners venner og på sofaen hos Vegard Strøm i Oslo, forteller Dalhaug.

 

Frambu, Institutt for Blødere og Valnesfjord og engasjerte leger

Dalhaug lister opp alle de som har vært sentrale i å bygge opp og utvikle norsk og nordisk CF-omsorg:

«Fra begynnelsen var jo Frambu sentral i CF-omsorgen. Etter hvert kom Institutt for Blødere og Valnesfjord Helsesportssenter inn som sentrale medspillere. Vil også nevne samarbeidet med Aker sykehus, Dag Skyberg, Johan Stanghelle og Hans Kolberg.»

 

Barnevennlig sykehusrevolusjon i nord

Helt frem til på 1970-tallet var det vanlig at foreldre ikke fikk være sammen med barna sine på sykehus, og mange barn gråt seg i søvn av savn. Den tidligere NFCF-lederen kan fortelle om en høyst nødvendig endring: «Barneavdelingen ved Nordlandssykehuset var den første barneavdelingen i Norden hvor foreldre fikk være sammen med barna på sykehuset. Dette var Helene Pande sin «fortjeneste»», understreker Per Dalhaug.

 

Erik Thorstvedt og Tottenham og andre gode minner

"Veldig mange gode minner fra tida i styret og ellers i NFCF-sammenheng", forteller Per, og ramser opp i fleng:

«Det gode samarbeidet i styret blant annet med Per Espeli, Reidun Jahnsen og Vegard Strøm, for å nevne noen.

Turene til Osloløpet, Eremitageløpet i København og turene til London og Barry Patmore Memorial Run ute i Wickford. Johan Stanghelle sitt samarbeid med Erik Thorstvedt, som ordnet det slik at CF-erne som var med fikk møte spillerne til Tottenham i garderoben. Etter Eremitageløpet den alltid hyggelige sammenkomsten heime hos familien Fristrup Jensen. Turene til Sverige på RFCF’s årsmøter og samarbeidet med RFCF om CF-bladet, europeisk CF-kongress i København og nordiske CF-møter i Stockholm og Helsingfors.»

 

Lys i tunellen

En viktig telefonsamtale har bitt seg fast:  En sein kveld ringte en opprømt leder i den danske CF-foreningen Hanne Wendel Tybkjær  og fortalte at CF-genet var funnet. Nå var det «lys i tunellen».

Dette var i 1989, og skapte stor optimisme i CF-miljøer verden over.

 

Der meninger brytes

Medlemmene i NFCF kaller seg ofte for CF-familien, og som i de fleste andre familier kan det være litt småkjekling og uenighet. Den tidligere lederen mener at dette skal det være rom for: «Sitter og ser litt i gamle brev som er arkivert og ser at alt ikke var bare rosenrødt når det gjaldt samarbeid og saker. Men i ei aktiv og oppegående forening vil det  alltid være rom for diskusjon og meningsutvekslinger.»

 

Kampen for gode støtteordninger

Den tidligere NFCF-lederen forteller at NFCF og CF-familiene hadde en viktig rolle i å kjempe for støtteordninger på 1970- og 1980-tallet: «Det var fra andre organisasjoner stilt spørsmål ved hvordan NFCF  på relativt kort tid hadde fått på plass ulike støtteordninger. En viktig årsak er nok det årsmøtet vi hadde på Frambu på slutten av 1970-tallet. Hvor vi hadde besøk av Rikstrygdeverket sin representant Kloster, som fikk møte og se våre CF-ere og familiene og den behandlingen som måtte til.»

 

Æresmedlem

Per sitter igjen med mange gode minner fra tiden i NFCF – og NFCF hadde ikke vært det sammen uten Pers innsats, og derfor fikk Per Dalhaug NFCFs æresmedlemsskap: «Det å bli utnevnt til æresmedlem på årsmøtet i Sandnes er også det største som har hendt meg i forbindelse med arbeidet i NFCF.»

I NFCFs jubileumsår sender æresmedlemmet følgende hilsen til foreningen: Jeg vil gratulere NFCF med 40 års-jubileet og ønsker organisasjonen alt godt framover!

 

Denne teksten er basert på epostkontakt mellom redaksjonen og Per Dalhaug, og representerer Per Dalhaugs minner fra hans tid som aktiv i NFCF. Per Dalhaug tok over etter Per Espeli, og ble etterfulgt av Reidun Jahnsen.

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen