Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
ressesivarvelighetgyldendal

Nyfødtscreening for CF endelig igang


Behandling, Oppfølging
01.03.2012
Sharon Gibsztein

Fra idag av, 1. mars 2012, er helsemyndighetene endelig i gang med å screene alle nyfødte for CF. Screeningprogrammet skulle egentlig vært i gang allerede i fjor. CF er én av 21 nye diagnoser nyfødte vil bli screenet for. Bildet viser arvelighetsmekanismen for CF, såkalt ressesiv arvelighet. Bildet er hentet fra gyldendal.no.


Screening innebærer at absolutt alle nyfødte vil bli testet for de nå tilsammen 23 diagnosene det skal screenes for.


Hvorfor screening?

Målsetningen med nyfødtscreening er å raskt identifisere barn som har en alvorlig sykdom og starte behandling slik at barnet sikres en mest mulig normal utvikling, og også forhindre funksjonshemning eller død.

Med nyfødtscreeningen håper man å fange opp de circa 10 barna med CF som blir født hvert år. Disse vil få et langt bedre utgangspunkt for et godt liv når behandling iverksettes fra tidlig spedbarnsalder.

Det utvidede programmet for nyfødtscreening ble vedtatt av Stortinget i 2010.


I artikkelen Nyfødtscreening for cystisk fibrose fra 2011 kan du lese om hvorfor tidlig diagnose er så viktig for barn med CF.

Det er Avdeling for nyfødtscreening ved Oslo Universitetssykehus som er ansvarlig for screeningen.
Brosjyre om nyfødtscreeningen

 


 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen