Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Nasjonal kjernejournal fra august 201311.05.2012
Sharon Gibsztein

AGStrmErichsenskjermdumpnrk21april2012

Nasjonal kjernejournal vil bidra til å bedre pasientsikkerheten. Den skal inneholde sentrale opplysninger om hver enkelt av oss, og skal være tilgjengelig for helsepersonell ved hjelp av et tastetrykk.

 

Den nasjonale kjernejournalen er elektronisk, og gir helsepersonellet på sykehus viktig informasjon kun ved hjelp av noen få tastetrykk. Før har helsepersonalet måttet innhente slik informasjon via telefon, forteller NRK i et nyhetsinnslag fredag 21. april 2012 (se innslaget lenger ned på siden).Pasienten må gi samtykke

Kjernejournalen vil inneholde sentral informasjon som for eksempel medikamentlister og allergier. Dette vil kunne forhindre blant annet feilmedisinering, og vil øke pasientsikkerheten, mener regjeringen i følge NRKs nyhetsinnslag. Det er kun sykehusleger som vil få tilgang til den nasjonale kjernejournalen. For at en slik journal skal kunne tas i bruk på den enkelte pasient, må pasienten ha gitt sitt skriftlige samtykke på forhånd.

 

Svært nyttig og viktig for CF’ere
- Kjernejournal vil være svært nyttig og viktig for CF’ere som opplever akuttinnleggelser, sier NFCF-leder Ann Iren Kjønnøy. Våre pasienter kan ha et komplisert sykdomsbilde hvor rask tilgang til diagnose, medikamentlister og allergier kan være livsviktig. Vi ser derfor frem til at dette kommer på plass og at det ikke blir noen unødvendige forsinkelser, understreker Kjønnøy.Legeforeningen: klinisk viktige opplysninger

Legeforeningen har i sitt høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementet i 2011 uttalt at kjernejournalen må være oversiktlig og sterkt avgrenset og kun inneha opplysninger som anses klinisk viktigst. Dette er vesentlig for å kunne holde informasjonen oppdatert slik at opplysningene i kjernejournalen er korrekte. Dette står å lese i en artikkel i Tidsskriftet nummer 24, 13. desember 2011.

Legeforeningen mener at informasjonen i en startfase må være begrenset, og kun skal inneholde oppdatert medikamentoversikt og kritisk informasjon om pasienten (komplikasjoner ved tidligere anestesi/inngrep, kontraindisert helsehjelp, alvorlige allergiske reaksjoner samt informasjon om implantater og øvrige ekstraordinære medisinske forhold). I tillegg forutsettes det at personalia og pasientens nærmeste pårørende, blodtype, informasjon om pasientens fastlege og ev. samtykke til organdonasjon kan fremgå.FFO ønsker god brukermedvirkning
FFO er opptatt av god brukermedvirkning i arbeidet med å utvikle nasjonal kjernejournal, les mer om det her.


Eget lovverk skal sikre personvernet

I NRK-innslaget får Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen spørsmål om publikum vil ha tillit til dette systemet siden det har vært problemer med elektroniske systemer tidligere. På dette svarer helseministeren:

  - Det har vært problemer med elektroniske systemer, og det er alvorlig, og derfor har vi bygget opp et lovverk rundt kjernejournal som ivaretar personvern som gjør at du som pasient, som innbygger i Norge, skal kunne ha tilgang på å vite hvilke opplysninger som står om deg.

Her kan du se NRK-innslaget fra fredag 20. april - innslaget om kjernejournal starter etter circa 6 minutter og 35 sekunder.


Mer om nasjonal kjernejournal fra andre nettsteder:
Helsedirektoratet om nasjonal kjernejournal

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen