Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Nær 150 000 kroner i gaver til Forskningsfondet for cystisk fibrose


forskningsfondet, støtt oss, fag og forskning, behandling
05.12.2017
Sharon Gibsztein

AnnElinInstebo dagligLederFFCF portrett utsnitt

Ved utgangen av oktober 2017 hadde Forskningsfondet fått inn 145 278 kroner i gaver. Å øke grunnsummen i fondet er svært viktig for å kunne dele ut forskningsstipend til norsk CF-forskning oftere. En direktedonasjon til fondets konto 9041.06.20714 gir rett til skattefradrag om man gir 500 kroner eller mer. Ved gave via NFCFs vipps 77851 går en tredjedel til fondet.

 

Tidligere i høst lyste Forskningsfondet for cystisk fibrose ut et forskningsstipend på kroner 100 000. Forrige gang det ble delt ut midler var i 2011. Vinner av årets utlysning blir kunngjort nå i desember 2017.

 

Vipps og bryllupsgaver

Nylig tiltrådt daglig leder i Forskningsfondet Ann-Elin Instebø, bildet, forteller at fondets styre setter stor pris på givergleden de har opplevd de siste årene. De siste 12 månedene har engasjerte vippsgivere til NFCF bidratt til at også Forskningsfondet har fått en god sum. 

I 2013/2014 mottok fondet 250 000 kroner fra ekteparet Øglænd som hadde ønsket seg bidrag til Forskningfondet i bryllupsgave. Gaven ble gitt som bankoverføring.

 

Stor takk til faste givere og etterlatte

Instebø ønsker å sende en stor takk til alle som har vært faste direktegivere til fondet gjennom mange år.
En ekstra varm takk går til pårørende som rammet av dyp sorg har valgt å minne sine kjære med gaver til Forskningsfondet for cystisk fibrose. Ann-Elin og kasserer Ketil Mevold understreker at de er dypt takknemlige.

 

Behov for å øke fondet

Fondet ønsker å kunne dele ut stipend oftere, men på grunn av lave renter vokser grunnsummen i fondet ikke så raskt som man kunne ønske. For å kunne lyse ut stipend oftere og dermed støtte mer aktivt opp rundt norsk forskning på cystisk fibrose, må fondet bli større.

 

Direktebidrag gir mulig skattefradrag

Les mer om skattefradrag ved direktebidrag til Forskningsfondet for cystisk fibrose.

 

NFCFs Vipps

Fra høsten 2017 gir NFCF en tredjedel av innkomne vippsmidler videre til Forskningsfondet. Vippsbidrag via NFCF gir ikke rett til skattefradrag. Les mer om Vipps til NFCF.

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen