Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
dna helix gronnbla

NACFC2017: Theratyping – få frem CFTR-modulatorer til flere CF-mutasjoner


medikamentnytt, fag og forskning, behandling
03.11.2017
Sharon Gibsztein

Ved å teste medisinvirkestoffer på CF-celler i en laboratorieskål, kan man enklere finne nye årsaksbehandlende medisiner for de sjeldne CF-mutasjonene. Å teste og matche virkestoffer på sykdomsceller kalles theratyping, og brukes nå i økende omfang for å persontilpasse medisiner for CF. Les hvilke. Dette gir begrepet persontilpasset medisin et helt nytt innhold.

 

Denne artikkelen er basert på How theratyping will bring modulators to more people with CF fra cff.org.

Frem til nå har pasienttesting, det som kalles kliniske studier, vært en helt sentral del i medisinutvikling. Da gir man de nye mulige medisinene til faktiske pasienter og man ser på sikkerhet og effekt. Fremover vil theratyping i laboratoriet bli en svært viktig del av prosessen med å matche riktig type CFTR-modulator til den mutasjonskombinasjonen den enkelte måtte ha.

I tillegg har dokumentasjonen fra slik pasienttesting vært en helt sentral del av godkjenningsgrunnlaget for FDA.

 

Theratyping ga Kalydeco til nye mutasjonsgrupper

Theratyping innleder et sterkere fokus på persontilpasset medisin. Et eksempel på dette er hvordan ivacaftor i sommer ble godkjent for 23 «residual function» mutasjoner og fem «splicing» mutasjoner. For å teste om ivacaftor kunne være aktuell for disse mutasjonene, gjorde man eksperimenter på laboratoriet. I disse eksperimentene testet man virkestoffet på celler med «residual function» og «splicing»-mutasjoner og så på hvilken effekt ivacaftor hadde på disse CF-syke cellene. Dette ble gjort i tillegg til vanlige pasientstudier, kliniske studier. Det er heller uvanlig at FDA godkjenner slik laboratorietesting, vanligvis baserer de seg på studier hvor virkestoffene er testet på pasienter.

 

Gir nye muligheter for de supersjeldne mutasjonene

Hvorfor er theratyping så viktig? Denne metoden gjør det mulig å teste eksisterende medisiner for mennesker med ekstremt sjeldne mutasjoner. Mer enn 1000 CF-mutasjoner er så sjeldne at de bare finnes hos fem pasienter eller færre. Da er det umulig å få til en vanlig pasientstudie, klinisk testing. Med theratyping vil man kunne teste mulige medisiner på CF-celler med riktig mutasjon på laboratoriet i stedet.

 

Hvordan foregår det?

Man starter med CFTR-modulatorer som allerede er testet og er trygge og sikre for mennesker med CF, og FDA-godkjent. Disse testes på CF-syke celler i laboratoriet. Der ser man etter bestemte biologiske endringer som kalles biomarkører. Disse biomarkørene sier noe om medisinen kan ha effekt.

Deretter brukes de samme biomarkørene på celler med svært sjelden mutasjoner. Målet er å prøve å forutse om medisinen vil ha effekt hos mennesker med slike sjeldne mutasjoner. 

 

Teste flere medisiner med theratyping

I og med at man fikk til en vellykket utvidelse av brukergruppene for ivacaftor med denne metoden, er tanken å fortsette å bruke denne metoden på eksisterende medisiner og nye medisiner etter hvert som de utvikles. På NACFC2017 fikk deltagerne se en video med en CF-pasient som fortalte hvordan theratyping hadde bidratt til at hun med sin(e) sjeldne mutasjoner fikk tilgang til ivacaftor.

 

Gode kandidater for theratyping?

Per nå er det omtrent 650 sjeldne mutasjoner som gir et ødelagt CFTR-protein og som kanskje kan korrigeres med en modulator og derfor er gode kandidater for theratyping. Man er allerede godt i gang med testing ved tre ulike laboratorier for å se om disse mutasjonene responderer på eksisterende modulatorer. De tre laboratoriene finansieres av CFF.

Om man får positive resulater på theratyping-testene, vil CFF samarbeide med medisinselskaper for å se om de aktuelle CFTR-modulatorene vil kunne godkjennes også for de aktuelle sjeldne mutasjonene.

CFF støtter opp om flere forskere som jobber med theratyping, og per juni 2017 hadde CFF gitt 1,5 amerikanske dollar til denne type arbeid. Planen er å øke støtten i 2018.

 

Stort satsning for sjeldne og nonsense-mutasjoner

Fem prosent av CF-populasjonen har mutasjoner hvor behandling med CFTR-modulator ikke er nok. På laboratorier over hele USA jobber man nå med å lage behandlingsformer for denne gruppen. Her ser man målrettet på nye spydspissteknologier som RNA-terapi og metoder for å få kroppen til å ignorere feilaktige stop-signaler i mutasjonen, såkalte «readthrough»-virkestoffer, for å finne behandlingsformer for mennesker med CF med disse sjeldne og nonsense-mutasjonene. Halvparten av den forskningen som gjøres ved Cystic Fibrosis Foundation Therapeutics Laboratoriet fokuserer på denne typen behandlinger.

 

Samle og dyrke celler 

Forskerne leder også et nytt prosjekt der de skal samle inn og dyrke celler fra CF’ere med sjeldne mutasjoner. Disse cellene vil være helt sentrale i screeningstudier hvor man ser etter nye mulige medisiner og andre behandlingsmuligheter for sjeldne mutasjoner. Innsamlingen av celler vil foregå i USA, og den aktuelle observasjonsstudien heter RARE.

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen