Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Fortviler over for lang godkjenningsprosess


behandling, medikamentnytt, interessepolitikk
02.12.2019
Sharon Gibsztein

SVESliten stort

Høyres Sveinung Stensland er bekymret for pasienter som tilhører en liten pasientgruppe, har en sjelden diagnose eller må ha persontilpasset medisin, og som må vente lenge på nye medisiner, melder NTB. Vi i CF-foreningen er glad for at Stensland har hørt pasienters frustrasjon. Samtidig skal Beslutningsforum lovfestes, noe opposisjonen er imot. 

Oppdatert 03.12.2019 

– Problemet i dag er at mange er fortvilet over tiden det tar før enkelte legemidler tas i bruk, i en del tilfeller må en vente for lenge, sier Stensland til NTB.

Han er spesielt bekymret for pasienter som tilhører en liten pasientgruppe, har en sjelden diagnose eller må ha persontilpasset medisin.

Dette sier Stensland i denne artikkelen hos abcnyheter

 

Nye metoder må revurderes

Sammen med Frp, Venstre og Krf ber Sveinung Stensland nå om en evaluering av Nye metoder. NT er det norske systemet for innføring av nye metoder og medisiner i helsetjenesten. Vi i CF-foreningen er veldig glade for at Stensland og de andre regjeringspartiene har hørt på sterke innspill fra pasienter, leger og legemiddelfirmaer.

 

Pasienter, leger, legemiddelselskaper: kritiske til Nye metoder

I juni 2019 deltok CF-foreningen på FFOs legemiddelpolitiske møte. Både pasienter, leger, legemiddelselskapene og Stortingets ledende helsepolitikere stilte der spørsmål ved både saksbehandlingstiden, åpenheten, brukermedvirkningen og den demokratiske kontrollen med Nye metoder. Nye metoder er det norske systemet for innføring av nye metoder og medisiner i helsetjenesten.

Nå håper vi evalueringen av Nye metoder kan komme i gang raskt, slik at Nye metoder suppleres med bedre regler og systemer for sjeldne sykdommer, og at systemet kan effektiviseres.

 

Beslutningsforum lovfestesSkjermdumpTV2Beslutningsforum01122019

Samtidig skal ordningen med Nye metoder og Beslutningsforum lovfestes i Stortinget 13. desember. Til TV2 (skjermdump) sier både Kreft- og Legeforeningen og en samlet opposisjon at den nye loven bryter med både menneskerettighetene og EØS-avtalen. De mener at den nye loven fratar enkeltindivider en lovfestet rett til en individuell vurdering av hva som vil være den beste behandlingen for hver og en. I lovforslaget står det derimot at avgjørelsene skal tas på gruppenivå.

Så dersom en medisin får nei fordi den ikke virker godt nok på pasientgruppen, mens det likevel viser seg at den likevel virker godt på deg, så vil du etter den nye loven ikke ha krav på å få denne medisinen, står det å lese i TV2s nettsak. Les lovforslaget og saksgang her. Les også Frykter lovforslag vil svekke pasientenes rettigheter fra Dagens medisin 3. desember 2019

Denne tematikken var også oppe på FFO-møtet CF-foreningen var på i juni. 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen