Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
Bilde forskningsfondet sept 2022

Forskningsfondet deler ut forskningsmidler06.09.2022
Kurt Helge Sjursen

Forskningsfondet for Cystisk fibrose (FFCF) deler ut forskningsmidler

Forskningsfondet for Cystisk fibrose deler ut fondsavsetninger til forskningsformål som kan gi mer kunnskap om sykdommen. Årets tildeling går til en fellessøknad fra Oslo Universitetssykehus og Haukeland universitetssykehus. Det er et forskningsprosjekt som skal gjennomføre observasjonsstudier, se mer om studien under.

- Søknaden var godt begrunnet, og hele beløpet på kr 100 000 gikk til dette prosjektet, uttaler Ketil Størdal, styreleder i FFCF.

Forskningsprosjektet:
Fra 2012 har Cystisk fibrose (CF) vært en av de 26 medfødte sykdommene som det screenes for i nyfødtscreeningen (NBSCF). Screeningen har gitt økt kunnskap om cystisk fibrose og har endret CF-omsorgen i Norge på flere områder. Dette gjelder både diagnostisering, behandling og oppfølging.

- Vi vil nå gjennomføre observasjonsstudier der hensikten er å sammenlikne vekst og andre helserelaterte faktorer hos barn og unge med CF i alderen 0-10 år født etter oppstart av NBSCF, med barn og unge fra en aldersmatchende kohort født før oppstart av NBSCF. Hypotesen er at barn med CF født etter NBSCF vil ha bedre ernæringsstatus og helse og en vekstkurve som samsvarer mer med ellers friske barn, enn barn født før NBSCF, sier Magnhild Kolsgaard, klinisk ernæringsfysiolog PhD.

Studien tar utgangspunkt i Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for Cystisk fibrose som ble opprettet i 2016. Registeret vil suppleres med historisk informasjon. Prosjektet er et samarbeid mellom Norsk senter for Cystisk fibrose, Oslo universitetssykehus og Barne- og ungdomsklinikken ved Haukeland universitetssykehus. 

CF-foreningen gratulerer med tildelingen og ønsker lykke til !

 

Bilde: Prosjektet her representert ved Magnhild L. P. Kolsgaard Klinisk ernæringsfysiolog, PhD (til venstre)
og Anita C Senstad Wathne, Overlege Norsk senter for cystisk fibrose, Oslo universitetssykehus

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen