Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
NSCFlogomed fulltnavn

Familiekurs for nydiagnostiserte barn


Om CF, Nydiagnostisert
20.06.2012
Sharon Gibsztein

Norsk senter for cystisk fibrose arrangerer familiekurs for nydiagnostiserte 10.-14. september 2012. Påmeldingsfrist er 1. august. Kurset er rettet mot familier som har nydiagnostiserte barn med cystisk fibrose. Søsken og besteforeldre og/eller lokalt hjelpeapparat kan også delta. Se program her.
På NSCFs nettside heter det:

"Målgruppe:

Nydiagnostiserte barn med cystisk fibrose og deres familie (foreldre, søsken, besteforeldre og evt. andre familiemedlemmer med forbehold om kapasitet). Tilbudet gjelder barn med cystisk fibrose under 12 år.

Helsepersonell og andre fagpersoner som har kontakt med familien, kan også ha nytte av å delta på deler av kurset. Det gis anledning til at foreldrene kan invitere fagpersoner fra sitt lokale hjelpeapparat til å delta enkelte dager. Se program og ta kontakt for nærmere avtale."


Husk:
påmeldingsfrist 1. august 2012. 

For mer informasjon, påmeldingsskjema og program, se nettsiden til Norsk senter for cystisk fibrose

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen