Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
PCDfacebook

Egen Facebook-gruppe for PCD


PCD, Blogger og sosiale nettverk
06.07.2014

Primær Cilie Dyskinesi (PCD) har fått egen lukket Facebookgruppe. Gruppen er et likepersonstilbud til mennesker med PCD og deres nære pårørende.

Oppdatert 2. august 2014 

I gruppen kan man ta opp små og store problemstillinger, dele hverdagsgleder og –sorger og utveksle erfaringer. Man skal være varsom med å komme med råd som er av direkte medisinsk karakter, slike ting skal man først og fremst diskutere med sin behandlende lege.

Alle PCD'ere og deres pårørende ønskes hjertelig velkommen til gruppen! Bare husk at man må be om å bli medlem.

 

Gruppen er etablert av Gea Kristensen. Gea er ansvarlig for PCD-info, og hun er gruppens administrator. Gea er tilknyttet NFCFs redaksjon. 

 

Gruppen knyttes til NFCF på samme måten som de to lukkede gruppene for mennesker med CF. Gruppene holdes primært diagnosespesifikke, men likepersoner vil kunne delta i begge gruppene for å lære og utveksle erfaringer.

  

Se mer om dette på Blogger og sosiale nettverk

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen