Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
KetilMevoldCFprisen2019 innmontertBlomster breddeformat

CF-prisen 2019 til Ketil Mevold


cf-prisen, organisasjonen, fagrådet, behandling, region nord, forskningsfondet for cystisk fibrose
06.04.2019
Sharon Gibsztein

Lørdag 6. april ble Ketil Mevold tildelt foreningens utmerkelse CF-prisen for sitt mangeårige arbeid for norsk CF-omsorg. Mevold er til daglig barnelege ved Nordlandssykehuset i Bodø. Gjennom mange år har han bidratt med sin solide kompetanse og gode innspill og refleksjoner i en rekke råd og utvalg innenfor CF-feltet, og også som kasserer i Forskningsfondet for cystisk fibrose. Vi gratulerer med prisen Ketil med velfortjent pris! Bilde: foto Jan Olav Reffhaug, montasje: blomster, pixabay.

 

Her er juryens begrunnelse som ble lest opp av NFCFs Gro Lereggen for en etterhvert ganske overrasket og veldig glad prismottager ved festmiddagen på årets Opplæringsdag: 

 

Årets CF-pris går til en person med mange hatter. Vedkommende har en hatt når det daglige virke utføres, en annen hatt når ulike råd og foreningsarbeide krever sitt, og den tredje hatten årets prisvinner har, er selvfølgelig det viktigste, selv om antall timer ikke, tilsier det – nemlig den private hatten, der ektefelle og barn krever sitt.

Mange pasienter, ja, for vi snakker om en person fra helsevesenet, har hatt gleden av å møte årets prisvinner på ulike institusjoner og i ulike stillinger. Fra Bergen i vest, Oslo i øst og så videre nordover. Vedkommende har høy personlig og faglig integritet i miljøet, med stor sans for helhetlig syn i så vel individuell pasientomsorg som organisering av slik omsorg nasjonalt.

På sin vei har idrett vært en annen arena for vedkommende – gjerne ballspill, men bueskyting har også vært en aktivitet. Nå om dagen rekker tiden kun til sykling til og fra jobb, og som den kjernepersonen vedkommende er, vil jeg tro at sykkelhjelmen er på plass.

Han, ja, for det er en han, er også aktivt med i ulike råd. Han stiller opp på alt han blir spurt om, så sant han ikke har vakt på sykehuset sitt – noe han også gjerne prøver å få byttet for å kunne stille opp møter. Han har sittet i fagrådet i NFCF fra 2013, der han er et aktivt og aktet medlem. Han har også et sete i senterrådet i NSCF, der han representerer region nord. Men ikke nok med det, han er også en representant i forskingsfondet i NFCF. Hans bidrag med gode refleksjoner og ettertanke, underbygget av særdeles høy faglig kompetanse og grundighet, kan ikke måles i penger. Men der Ketil nok setter dypest spor etter seg, i hvert fall i jobbsammenheng, er nok på barneavdelingen i Bodø, der han viser med sin kompetanse en bred utdannelse innen alle deler av faget, med en arbeidsuke opp imot 55 timer. Han er et engasjert og varmt menneske som bryr seg om sine pasienter. Så fra 1997 har han vært involvert i CF omsorg ved Nordlandssykehuset i Bodø, og behandlet mange barn med betydelige utfordringer. Men også voksne pasienter har glede av Ketil.

Så kjære Ketil Mevold, slik vi har lært å kjenne deg, er du en raus person, både som lege og som medlem av rådene, men du er også kjent som en kjær kollega og lagspiller – du kjennetegnes som humoristisk, har mange gode kommentarer, og smil og latter sitter løst hos deg. Det er en ære å kunne dele ut årets CF-pris til deg.

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen