Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Birger Lærum med CF-innlegg på prioriteringskonferanse


Interessepolitikk, Presisjonsmedisiner for CF
08.02.2015
Sharon Gibsztein

BirgerLaerumHiU14ramme

Birger Lærum forteller om CF og dagens tradisjonelle behandling og de nye årsakskorrigerende presisjonsmedisinene. Se opptak av innlegget. Anledningen var prioriteringskonferansen Helse i utvikling14 i november i fjor. Illustrasjon: skjermdump opptak HiU14.

 

Birger Lærum (bildet) er overlege i lungemedisin ved Haukeland universitetssykehus og behandler voksne mennesker med CF på Vestlandet. Han var invitert til konferansen ”Helse i utvikling14” for å snakke til helsebyråkrater og medisinere om ”Klinikerens dobbeltrolle: pasientens advokat og samfunnets ressursforvalter. Dyr genbasert behandling.”

Se opptaket med Lærum her (velg det tredje innlegget, "klinikerens dobbeltrolle", som starter på 00.26.17)

 

Glad for bred debatt om nye CF-medisiner

I sitt innlegg pekte Lærum blant annet på dilemmaet ved bruk av kostbar medisin for de CF-pasientene som har mild sykdom. Lærum mener at det er viktig å ha systemer å gå etter når de nye CF-medisinene er så dyre. Han er glad for at spørsmålet om de nye CF-medisinene er blitt gjenstand for bred debatt i blant annet Rådet for kvalitet og prioritering og av pasientforeningen.

Han peker også på at helseministeren har vært inne i bildet og at Norheimutvalget også nå har kommentert saken om de nye kostbare medisinene for cystisk fibrose. Lærum opplever at han nå har et system å støtte seg til når han må stå for en prioritering ovenfor pasienten. 

 

Viktig med samarbeid og likeverdig tilgang

NFCFs leder, Ann Iren Kjønnøy, poengterer at det er viktig og nødvendig med åpen diskusjon og samarbeid innen CF-miljøet for å få på plass gode retningslinjer. Likeverdig tilgang til de nye årsakskorrigerende medikamentene på medisinsk indikasjon har vært NFCFs målsetting i dette arbeidet. I så måte har siste års diskusjoner i faglige og politiske fora vært svært nyttig.

 

Hvem som skal få – og ikke skal få

Temaet på ”Helse i utvikling14” var prioritering i helsevesenet og forslagene fra Norheimrapporten ble heftig debattert. På konferansens egen nettside heter det at ”Prioritering handler om hvem som skal få, når de skal få, hvor mye de skal få – og hvem som ikke skal få.” Konferansen fant sted 18. og 19. november 2014 i Oslo, og NFCF var tilstede på konferansens første dag. Konferansen ble arrangert av Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten. cfnorge.no er ikke kjent med om Norsk senter for cystisk fibrose var til stede på konferansen.

Prioriteringsdiskusjonen fortsetter i 2015 med arbeid og diskusjoner knyttet til rapporten Norheimutvalgets rapport «Åpent og rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten»

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen