Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
eplepbkermorguefileCOMppdigital

Arbeid og utdanning - råd og tips


Å leve med CF, Ung med CF
04.10.2012
Sharon Gibsztein

Her har vi lagt ut artikler fra CF-bladet som handler om det å velge utdanning og arbeid når man har CF. Noen råd om hva man bør tenke på, og litt om ulike typer støttetiltak.
Illustrasjonsfoto: morguefile.com: ppdigital


Disse artiklene var oppdaterte og riktige da de ble skrevet. Vi oppfordrer til å ta kontakt med lokalt NAV-kontor, sosialrådgiver på Norsk senter for cystisk fibrose eller sosionom på det sykehuset du bruker for å sjekke hvorvidt de ulike ytelsene og ordningene som nevnes fremdeles eksisterer.


Artiklene gir god veiledning i å bevisstgjøre seg egne behov i forhold til valg av arbeid og utdanning. Ikke alle punktene er like aktuelle for alle, men det viktigste er å tenke gjennom valgene man gjør. Lykke til!

 

.
 
CF-bladet 2009-2 ss. 13-15: Utdanning og arbeidsliv med cystisk fibrose , av sosionom og voksen CF'er Åshild Fitje, Frambu senter for sjeldne sykdommer. Fitje er både (oppdatert januar 2014:) likemannskoordinator og styremedlem.
I en rykende fersk tilleggskommentar forteller Åshild Fije også at NAV har ulike interessetester, samt at NAV har en tilretteleggingsgaranti. Denne garantien skal sikre arbeidstaker og arbeidsgiver trygghet for at personer med redusert funksjonsevne får nødvendige hjelpemidler, tilrettelegging og oppfølging.


Tilleggsinformasjon

I en rykende fersk tilleggskommentar forteller Åshild Fitje også at NAV har ulike interessetester, samt at NAV har en tilretteleggingsgaranti. Denne garantien skal sikre arbeidstaker og arbeidsgiver trygghet for at personer med redusert funksjonsevne får nødvendige hjelpemidler, tilrettelegging og oppfølging.
 
Fitje anbefaler disse linkene:

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen