Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
Lungecilier PCD

Åpent info-møte om PCD


PCD, organisasjonen
10.01.2014

Norsk forening for cystisk fibrose inviterer mennesker med PCD og deres pårørende til åpent møte om PCD fredag 24. januar i Oslo. NFCF vurderer å gi et pasientforeningstilbud til denne pasientgruppen.

 

Møtet finner på Ullevål hotell (på sykehusområdet til Ullevål sykehus), møterom på biblioteket. Møtet varer fra klokken 15.00 -18.00.

 

Ønsker PCD seg inn i NFCF?

NFCF vurderer å gi et pasientforeningstilbud til pasientgrupper med sykdommer som har likhet med cystisk fibrose – som PCD. To damer fra PCD-miljøet (Gea Kristiansen – mor til barn med PCD og Yvonne Sundby - har PCD), har vært observatører i NFCFs hovedstyre siste året. Vi ønsker nå å drøfte dette med flere PCD-pasienter. 

Les mer om møtet her.

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen