Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
CF Ukraina Vippsresultat

30 000 til ukrainske CF-pasienter25.03.2022
Sharon Gibsztein

CF-foreningens Vippskampanje for ukrainske CF-pasienter resulterte i 22 000 kroner. CF-foreningen sender en stor takk til alle dere som har vippset. Vi har nå sendt 30 000 kroner til CF Europe, som vil fordele pengene til de som trenger dem.

 

Du kan lese mer om hjelpetiltakene for ukrainske CF-pasienter på CF Europe nettside. På CF Europe sin faceside kan du se bilder og filmsnutter av CF-medisiner og medisinsk utstyr som kommer frem til ukrainske barn, unge og voksne med cystisk fibrose.  

Styret i Norsk forening for cystisk fibrose besluttet tidligere i mars å starte en vippskampanje etter at CF Europe oppfordret sine medlemsorganisasjoner til å bidra med hjelp til de ukrainske CF-pasientene. CF Europe hadde fått nødrop fra den ukrainske CF-organisasjonen. De rundt 1000 ukrainske CF-pasientene har kritisk behov for medisiner og utstyr.

Pengene som kom inn i løpet av Vippskampanjens 12.-20. mars, går nå til hjelp til ukrainske CF-pasienter inne i Ukraina og til de som er på flukt i nabolandene.

CF Europe samarbeider med både den polske CF-organisasjonen og ukrainske CF-organisasjonen. CF Europe er den europeiske paraplyorganisasjonen for europeiske CF-pasientorganisasjoner. 

Tusen takk til alle som har bidratt!

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen