Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Antibiotikabehandling ved CF

Norsk senter for cystisk fibrose har laget retningslinjer for antibiotikabehandling ved infeksjoner i nedre luftveier hos barn, ungdom og voksne med cystisk fibrose. Bakterie- og soppinfeksjoner i nedre luftveier (lunger) som skal behandles etter disse retningslinjene er Staphylococcus aureus, MRSA, Burkholderia cepacia kompleks, Haemophilus influenzae, Stenotrophomonas maltophilia, Achromobacter xylosoxidans, Pandoraea apista, Pseudomonas aerigunosa, Aspergillus fumigatus og ikke-tuberkuløse mykobakterier.

August 2019

 

Ved cystisk fibrose er det svært viktig å komme til med tidlig og riktig behandling med antibiotika ved luftveisinfeksjoner. Like viktig er det å identifisere type luftveisinfeksjon så tidlig som overhodet mulig. Dette skjer ved at slimprøver fra pasientens lunger dyrkes i laboratorium og hvor ulike antibiotikum testes for effekt og resistens. Deretter velges riktig antibiotikum og/eller antibiotika-kombinasjon ut fra retningslinjene fra CF-senteret. 

 

To måter å komme til retningslinjene på: 

  1. Via CF-senterets nettsider.
  2. Direktelink til retningslinjene i eHåndboken Oslo universitetssykehus (anbefales)

 

Fra link 1: Bruksansvisning: under bildet med de grågrønne firkantene, klikk på linken som heter Cystisk fibrose - Antibiotikabehandling publisert i eHåndboken Oslo universitetssykehus. Følg så punkt 2 under her.

Fra link 2 (direktelinken): Bla ned til punkt 3 til bildet med grågrønne knappene. Klikk på grågrønn knapp for den mikroben du vil vite mer om. Behandlingsalternativene lastes ned til din maskin som word-dokument.

 

Jeg er pasient - hvordan er retningslinjene nyttig for meg?

Du som pasient kan bruke retningslinjene til å bli kjent med de behandlingsalternativene du har for din infeksjon, og som et grunnlag for å diskutere hvordan tilrettelegge behandlingen best mulig.

Det er alltid legen din som har hovedansvaret for å gi deg riktig behandling. Men vi vet også at siden CF er en sjelden sykdom, er det ikke alle leger som har full oversikt over CF-behandling. Du kan derfor bruke retningslinjene til å veilede og hjelpe din lokale lege til å gi deg riktig behandling. Vi anbefaler også alltid både pasient og lege å ta kontakt med Norsk senter for cystisk fibrose for informasjon og veiledning hvis man har spørsmål om behandling.

Cfnorge er kjent med at disse retningslinjene er blitt til blant annet på etterspørsel fra behandlingsmiljøer rundt om i landet.

 


Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon cfnorge.no er utviklet med støtte fra ExtraStiftelsen Mylan

Tilbake til toppen