Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Midt

Velkommen til region Midt av NFCF! Vi er en aktiv region med mange sosiale medlemmer. 

Sist oppdatert juni 2019

Vi dekker Trøndelag og Møre og Romsdal. Fagmedisinsk CF-miljø finnes ved St. Olavs hospital og Ålesund sjukehus. Våre medlemmer benytter også Norsk senter for cystisk fibose som ligger på Oslo Universitetssykehus, Ullevål. 

Når man melder seg inn i foreningen, blir man automatisk plassert i riktig region ut ifra bostedsadresse. I løpet av året har vi følgende arrangementer:

  • Januar/februar: Regionalt årsmøte. Foregår alltid på dagtid på en lørdag, og varer som regel rundt 4 timer. Påmelding nødvendig.
  • August/september: Opplærings- og likepersonhelg fra fredag - søndag, åpent for alle aldersgrupper. Aktiviteter, fagprogram, likemenn, sosialt samvær og erfaringsutveksling, barnevakter. Sted for trivselshelgen varierer fra år til år. Påmelding nødvendig.
  • Alle arrangementer er å finne i Kalender.

Styret i region Midt 2019/2020

Leder:

Ingvild Kårvatn

Nestleder:

Sissel Warem Hansen

Kasserer:

Eivind Aakvik

Styremedlem

Emma Andersson

May Anita Fossum

Varamedlem

Marianne Meland Ødegård

Kontaktadresse: cfmidt@gmail.com 

Tenger du noen å snakke med om det å ha CF, vanskelige ting, eller bare trenger noen praktiske råd? Ta kontakt med våre likepersoner - mennesker som er i samme båt som deg!

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen