Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Se nyhetssaker om Midt

Midt

Velkommen til region Midt av NFCF! Vi er en aktiv region med mange sosiale medlemmer. 

Sist oppdatert oktober 2018

Vi dekker Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Fagmedisinsk CF-miljø finnes ved St. Olavs hospital og Ålesund sjukehus. Våre medlemmer benytter også Norsk senter for cystisk fibose som ligger på Oslo Universitetssykehus, Ullevål. 

Når man melder seg inn i foreningen, blir man automatisk plassert i riktig region ut ifra bostedsadresse. I løpet av året har vi følgende arrangementer:

  • Januar/februar: Regionalt årsmøte. Foregår alltid på dagtid på en lørdag, og varer som regel rundt 4 timer. Påmelding nødvendig.
  • August/september: Opplærings- og likepersonhelg fra fredag - søndag, åpent for alle aldersgrupper. Aktiviteter, fagprogram, likemenn, sosialt samvær og erfaringsutveksling, barnevakter. Sted for trivselshelgen varierer fra år til år. Påmelding nødvendig.
  • Alle arrangementer er å finne i Kalender.

Styret i region Midt 2018/2019

Leder
Ingvild Kårvatn

Nestleder
Sissel Hansen

Styremedlem
Emma Andersson

Styremedlem
Eivind Aakvik

Styremedlem
Marthe Hoddø Fossland

Varamedlem
Marianne Meland Ødegård

Kontaktadresse: cfmidt@gmail.com 

Tenger du noen å snakke med om det å ha CF, vanskelige ting, eller bare trenger noen praktiske råd? Ta kontakt med våre likepersoner -mennesker som er i samme båt som deg!

 

 


Se også våre nyhetssaker om Midt

Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon cfnorge.no er utviklet med støtte fra ExtraStiftelsen Mylan

Tilbake til toppen