Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Fagrådet for norsk CF-register

I 2016 ble de første pasientdataene lagt inn i Norsk CF-register, og i 2018 kom den første årsrapporten, den omhandlet data for 2016. CF-registeret har et eget fagråd, hvor både helsepersonell og brukerrepresentanter er med. NFCF er representert ved CF-prismottager, tidligere NFCF-leder og sykepleier Ann Iren Kjønnøy. 

 

Ifølge CF-registerrapporten for 2016, består registerets fagråd av:

  • Anne Reigstad, lungelege ved Nordlandssykehsuet i Bodø, representant for Helse Nord
  • Anne Hildur Henriksen, lungelege ved St.Olavs Hospital, representant for Helse Midt-Norge
  • Bjørn Skrede, lungelege ved Oslo universitetssykehus (OUS), representant for lungeavdelingen OUS
  • Torild Skrivarhaug, barnelege ved OUS, representant for OUS
  • Peder Olai Bjerkeseth, barnelege ved sykehuset i Telemark, representant for Helse Sør-Øst
  • Rune Rose Tronstad, barnelege Haukeland Universitetssykehus, representant for Helse Vest
  • Ann Iren Kjønnøy, representant fra Norsk forening for cystisk fibrose
  • Olav Trond Storrøsten, leder av Norsk senter for cystisk fibrose (NSCF), representant for NSCF

 

 


Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon cfnorge.no er utviklet med støtte fra ExtraStiftelsen Mylan

Tilbake til toppen