Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Årsmøte og Opplæringsdag 2012

FirstHotelMarinBergen copy

Våre erfaringer og utfordringer står i sentrum på årets Opplæringsdag 21. april i Bergen. Hvordan kan vi selv mestre disse utfordringene, og hvordan kan helsevesenet best bistå oss? Velkommen til en spennende lørdag i Bergen! Som vanlig har vi også fått tak i en spesiell person som skal gi oss ekstra motivasjon. Ungdomsrådet inviterer alle unge til eget arrangement.

Oppdatert 5. april 2012

 

Opplæringsdag og Årsmøte finner sted på First Hotel Marin, Bergen 20.-22. april 2012. Se ulike prispakker lenger ned.

 

Fra programmet nevner vi Gjermund Fluge, hvordan overføre ansvar for egen sykdom og helse fra foreldre til ungdommer med CF?, Livsstil og rusmidler ved CF – risk og friskfaktorer? , Olav-Trond Storrøsten, leder av Norsk senter for cystisk fibrose og Trond Haukedal – psykolog og motivator.

 

Årsmøtedokumenter
Regnskap Drift 2011, Revisjonsberetning Drift 2011, Revisjonsberetning fra intern revisor, Regnskap 2011 Drift samlet, Regnskap Trivselsfondet 2011, Revisjonsberetning Trivselsfondet.

 

Se hele programmet samt priser for helgen her.

Kjøreplan for helgen leser du her.

Presentasjoner fra de ulike fagdelene finner du her.


CF-pris og Trivselsfond
Vi trenger ditt forslag til hvem som skal få CF-prisen 2012. Frist for forslag er 18. mars 2012.
Søknad til midler fra Trivselsfondet finner du her - søknadsfrist er 18. mars 2012.

CF-pris og midler fra CF Trivselsfond deles ut under middagen lørdag kveld.


Ungdomsprogram
Ungdomsrådet inviterer alle under 25 år til Wasteland!

 

Helgen består også av:
Fredag 20. april er det likemannskonferanse og styremøte.
Søndag 22. april er det Årsmøte, se innkalling og saksliste her.

 

Påmelding innen 13. mars 2012:

NFCF, Postboks 904 Sentrum, 0104 Oslo

E-post: post@nfcf.no

Tlf: 88 00 41 08

Ved påmeldingen oppgis navn, adresse, prisalternativer, telefonnummer og evt e-post.

 

Betaling innen 15.april 2012 til:
NFCF, Postboks 904 Sentrum, 0104 Oslo.

Bankkontonr. 7877.08.37986

Merk betalingen med: Årsmøte 2012, navn, prisalternativer og eget telefonnummer.

  

Dekning av reise via Pasientreiser
Opplæringsdagen er et opplæringstiltak i regi av spesialisthelsetjenesten; Haukeland Universitetssykehus, Lærings- og mestringssenteret i samarbeid med Norsk forening for cystisk fibroses fagråd. 

For bestilling av helsereise:

Personer med CF samt foresatte til de under 18 år:

1. Henvisning fra egen lege skal sendes til: 
 - overlege Rune Tronstad (barn-ungdom med CF + foresatte)
 - overlege Birger Lærum (voksne med CF)
Adr. Haukeland Universitetssykehus, 5021 Bergen.

2. Kopi av henvisning og innkalling til opplæringsdag sendes Pasientreiser - tlf.05515 eller www.pasientreiser.no for billettbestilling i henhold til Syketransportforskriftens § 3. 

3. Deltakelse på opplæringsdagen vil bli attestert av lege.

 

Ting tar tid – start reiseplanleggingen NÅ
Vi henstiller alle med CF som skal delta til å ta med programmet til sin lege og få henvisning til opplæringsdagen snarest. Det tar tid å ordne billetter via Pasientreiser og det er veldig stressende å holde på med dette like før arrangementet.

 

Velkommen til opplæringsdag og årsmøte!

Hilsen styret i Norsk forening for cystisk fibrose (NFCF)

 

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen