Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Pasientreiser

På denne siden finner du informasjon om pasientreiser. Pasientreiser benyttes i forbindelse med sykehusinnleggelser og til opplæringstiltak i regi av kompetansesenter eller sykehus. NFCFs Opplæringsdag i forbindelse med Opplærings- og årsmøtehelgen i april hvert år er et slikt opplæringstiltak fordi det alltid er en helseinstitusjon som er ansvarlig for Opplæringsdagen. 

Nedenstående tekst er utarbeidet på oppdrag for NFCF i 2015 av sosionomene Laila Engen og Bente Halvorsen Sæter ansatt ved Nordlandssykehuset.  

 

Reiseutgifter og oppholdsutgifter i forbindelse med behandling 

www.pasientreiser.no

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, har du rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise. Hovedregelen er at du får dekket billigste reisemåte med rutegående transport til og fra nærmeste behandlingssted.

Pårørende til en pasient som ikke er ledsager har som hovedregel ikke rett til dekning av reiseutgifter etter syketransportforskriften.

I enkelte tilfeller gjøres det likevel unntak:

  • Ved reise til pasient med livstruende sykdom som har omsorg for barn under 14 år og som ikke makter å reise hjem.
  • Ved reise til psykiatrisk poliklinikk for barn og ungdom og familievernkontor.
  • Ved reise til kompetansesentre for personer med sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger. Norsk senter for cystisk fibrose er et kompetansesenter for en sjelden diagnose.
  • Ved reise til kurs eller opplæring i regi av helseinstitusjon.

For at pårørende skal få dekket reise til kurs eller opplæring i regi av helseinstitusjon, må kurset eller opplæringen:

  • Ha et medisinsk eller behandlingsmessig innhold
  • Kursdeltakelsen må være nødvendig for fremtidig oppfølging av pasienten

Helt unntaksvis kan pårørende få dekket sine utgifter fra sykehuset dersom det ikke er mulig å behandle den som er pasient uten at pårørende er til stede. Dette kan være tilfelle dersom den som er pasient er psykisk syk eller psykisk utviklingshemmet. 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen